.أخبار

Tüm sağlık kurumlarının ve hastanelerin öncelikli ve temel görevi hasta güvenliğidir.


Tüm sağlık kurumlarının ve hastanelerin öncelikli ve temel görevi hasta güvenliğidir.

تاريخ النشر: 17 09 2019


Tüm sağlık kurumlarının ve hastanelerin öncelikli ve temel görevi hasta güvenliğidir.
Hasta güvenliği uygulamaları kapsamında hastanemizde de ;
•Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması
•Hasta düşmelerinin önlenmesi
•İlaç güvenliğinin sağlanması
•Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması
•Kan transfüzyonunda güvenli uygulamaların sağlanması
•Güvenli cerrahi uygulamaların sağlanması
•Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, hasta bilgi ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
•Bilgi güvenliğinin sağlanması
•Enfeksiyonların önlenmesi
•Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması
•Afetler ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması, uygulanması
konusunda önlemler alınmaktadır.
وصول سريع

Çevrimiçi hizmetlerimizle bize her an ulaşabilirsiniz.