x
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Kabul edebilir veya detaylı bilgi alabilirsiniz. We use cookies to enhance your experience.By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Detaylı bilgi More info Kabul Ediyorum I agree
SAĞLIK REHBERİ
HEALTH GUIDE

MENENJİT HASTALIĞI VE MENENJİT AŞILARI What ıs menıngıtıs? - -

MENENJİT HASTALIĞI VE MENENJİT AŞILARI
 • Menenjit nedir? Nasıl belirtileri vardır? Tedavi edilmezse nasıl sonuçlanır?

  Menenjit, beyni saran zarların ve beynin iltihaplanmasına denir. Bazı virüs ve bakteriler sebep olur. Ateş, kusma, beslenme bozukluğu, baş ağrısı, dış uyaranlara duyarlılık, ense ağrısı, vücutta döküntü, bebeklerde bıngıldak şişmesi gibi belirtileri vardır. Tedavi edilmezse sağırlık, öğrenme güçlüğü, sara hastalığı, kol ve bacak gibi uzuv kaybı ve en önemlisi etkili bir tedaviye rağmen ölümle sonuçlanabilir.

 • Nasıl bulaşır?

  Solunum yolu ile bulaşır, insanların belli bir kısmında virüs burunda taşıyıcı olarak sessizce bekler ve yakın temasla özellikle 2 yaş altındaki çocuklara, bağışıklık sistemi zayıf kimselere , kreş, okul, kışla gibi birlikte kalabalık ortanda yaşayanlara bulaşır.

 • Nasıl korunabiliriz ?

  Kişisel hijyen kurallarına uymak ve tabi en önemli ve güçlü koruma yöntemi menenjit aşılarıdır.

 • Sağlık bakanlığı aşı takviminde menenjit aşısı var mı, ücretsiz yapılıyor mu? Yapılıyorsa niye Özel menenjit aşısı yaptırmalıyım?

  Menenjit hastalığına sebep olan birden fazla bakteri vardır. Bunların 3 tanesi özellikle önemlidir 1. Haemophilus influenzae tıp b(Hib) 2006 yılından beri 2. Pnömokok (zatürre aşısı olarak da bilinir sık menenjit yapan bir bakteridir) 2008 yılından beri ücretsiz olarak devlet tarafından diğer aşılarla birlikte ücretsiz olarak yapılmaktadır. 3. ve en sık menenjite sebep olan meningokok bakterisine karşı şu anda sağlık bakanlığınca aşı yapılmamaktadır, yani 3 bakterinin ikisine aşı yapılmakta , meningokok bakterisine karşı yapılmamakta o yüzden özel aşı diyoruz. Yanı bahsettiğimiz ilk iki aşı meningokok bakterisine karşı koruyucu değildir.

 • Meningokok bakterisinin diğerlerinden farkı nedir?

  Menenjitlerin büyük çoğunluğunu bu bakteri yapar, ayrıca diğer menenjitlere göre çok hızlı, saatler içerisinde ilerler ve meningokoksemi dediğimiz şok ve çoklu organ yetmezliğine neden olarak ölümcül seyreder.

 • Neden Benekli Menenjit denir?

  Diğer menenjitlerden en büyük farkı deri altında kanamalara yol açarak kırmızı, mor renkli döküntüler oluşturması ve hızla kol ve bacaklara yayılarak gangrene dönüşmesinden dolayı benekli menenjit denir.

 • Türkiyedeki sıklığı nasıl?

  100000 de 3-4 kişide görülüyor, ortalama her yıl 1500 vaka, 350 civarında ölüme sebep oluyor.

 • Meningokoksik menenjitinin türleri var mı?, Türkiyede en sık hangi tipleri görülüyor?

  13 tane hastalık yapan tipi mevcuttur, Türkiyede en sık A,C,W135,Y ve B tipleri görülmektedir, 2009-2016 yılları arasında W135 en sık gibiyken, 2017 den sonra B tipi ilk sıradadır.

 • Meningokok aşılarının tipleri var mı? Hangilerini yaptırmalıyım? Sadece bir tip aşı yaptırsam ne olur?

  Aşılar iki ana guruptan oluşuyor, ülkemizde ACW135Y tiplerini içeren 3 tane ruhsatlı aşı mevcuttur, bunlar ; NİMENRİX, MENVEO ve MENACTRA ‘ dır. Yani bu aşılar birbirinin eşdeğeridir diyebiliriz, arada bazı teknik farklılıklar vardır, bu aşılar 4 bakteri tipinide içermektedir, hekiminiz sizi bilgilendirecektir. Bir de sadece B tipini kapsayan BEXERO adlı aşı mevcuttur ve eşdeğeri şu an için ülkemizde bulunmamaktadır. Biz çocuk hekimleri olarak bahsettiğimiz bu 5 tane bakteriyi kapsayacak şekilde bebeğinizi aşılamayı tavsiye ederiz ki hastalığın tüm tiplerine karşı korumayı sağlayalım.

 • Aşıların yan etkisi var mı? Aşılar otizm yapıyor mu?

  Diğer bildiğimiz aşılardan çok farkları yoktur, ateş, huzursuzluk aşı yerinde lokal kızarıklık gibi bilindik yan etkileri vardır. Hiç bir aşı otizm yapmaz ,bilimsel bir temeli yoktur.

 • Aşılar hangi aydan itibaren yapılır? Acaba aşıyı yaptırmakta geç mi kaldım? Diğer aşılarla yada iki menenjit aşısı aynı anda yapılır mı? Zararı olur mu?

  Aşılar 2. Aydan itibaren yapılabilir, herhangi bir yaş gurubunda da yapılabilir, hastalığı geçirmediysek hiç bir şey için geç değildir, ne kadar erken yapılırsa o kadar erken koruma sağlanır. Diğer sağlık ocağı aşıları ve iki farklı gurup menenjit aşıları aynı anda yapılabilir. Aşının kaç doz olacağı yaşla değiştiği için, aşı markası ve yapılacak doz sayısı konusunda hekiminiz size bilgi verecektir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 • What is meningitis? What are the symptoms? What happens if not treatment ? What are the causes of meningitis?

Meningitis is an inflammation of the meninges. The meninges are the three membranes that cover the brain and spinal cord. Meningitis can occur when fluid surrounding the meninges becomes infected. Some viruses and bacteria cause it. It has symptoms such as fever, vomiting, malnutrition, headache, sensitivity to external stimuli, neck pain, body rash, fontanel swelling in babies.If not treated; Deafness, learning difficulties, epilepsy, limb loss such as limbs and most importantly, death despite effective treatment can result.

 • How contagious is meningitis?

Viral meningitis is contagious. It’s spread through direct contact with body fluids, including mucus, feces, and saliva. Droplets of infected fluid can be spread and shared with sneezing and coughing. You do not have to come into direct contact with an infected person to pick up this infection.

It is especially contaminate to children under the age of 2, people with weak immune systems, people living in crowded environments such as nurseries, schools and barracks.

 • How is meningitis prevented?

Compliance with personal hygiene rules and of course the most important and powerful protection method is meningitis vaccines.

 • Is there a meningitis vaccine in the ministry of health vaccination calendar, is it free? If so, why should I get a special meningitis vaccine?

There are multiple bacteria that cause meningitis.Three of these are particularly important.

1. Haemophilus influenzae medicine b (Hib) since 2006 2. Pneumococcus (also known as the pneumonia vaccine, a bacterium that causes frequent meningitis) has been provided free of charge by the government, together with other vaccines, since 2008. 3. and most common meningococcal bacteria are not vaccinated by the Ministry of Health at the moment, so two of the 3 bacteria are vaccinated, not against meningococcal bacteria, so we call it special vaccination.So, the first two vaccines we talked about are not protective against meningococcal bacteria.

 • What is the difference of meningococcal bacteria from others?

This bacteria makes the majority of meningitis. In addition, compared to other meningitis, it progresses very quickly, within hours, and causes shock and multi-organ failure, which we call meningococcemia.

 • Why Is It Called Spotted Meningitis?

The biggest difference from other meningitis is it is called mottled meningitis because it causes bleeding under the skin and causes red and purple rashes and rapidly spreads to arms and legs and turns into gangrene.

 • What is the incidence of meningitis in Turkey ?

It is seen in 3-4 people per 100000,an average of 1500 cases each year, It causes around 350 deaths.

 • Are there types of meningococcal meningitis?, The most common types of which are seen in Turkey?

There are 13 types of disease, most common in Turkey, C, W135, Y, and B types is observed, Between 2009 and 2016, the W135 appears to be the most frequent, while the B-type ranks first after 2017.

 • Are there types of meningococcal vaccines? Which ones should I do? What if I only had one type of vaccine?

Vaccines consist of two main groups, there are 3 licensed vaccines containing ACW135Y types in our country, these are; NIMENRIX, MENVEO and MENACTRA . In other words, we can say that these vaccines are equivalent to each other, there are some technical differences, these vaccines contain 4 types of bacteria, your doctor will inform you.There is also a vaccine called BEXERO, which includes only type B, and its equivalent is currently not available in our country. As pediatricians, we recommend that you vaccinate your baby to include these 5 bacteria that we have mentioned, so that we can protect against all types of the disease.

 • Are there any side effects of vaccines? Do vaccines cause autism?

They are not much different from other vaccines we know, they have common side effects such as fever, local rash at the injection site. Vaccine do not causes autism, it has no scientific basis.

 • From which month are vaccinations done? I wonder if I was late to get the vaccine? Are other vaccines or two meningitis vaccines given at the same time? Will it do any problem?

Vaccines can be made from the 2nd month, can be applied in any age group, if we have not had the disease, it is not late for anything, sooner the better. Other health center vaccinations and two different groups of meningitis vaccines can be administered at the same time. Your doctor will inform you about the vaccine brand and the number of doses to be made, as the number of doses of the vaccine varies with age.

-

-