SAĞLIK REHBERİ
HEALTH GUIDE

Haklarınızı Biliyor Musunuz ? ARE YOU AWARE OF YOUR RIGHTS AS A PATIENT? Haklarınızı Biliyor Musunuz ? Haklarınızı Biliyor Musunuz ?

Haklarınızı Biliyor Musunuz ?

Hasta olarak haklarınızın bilincinde misiniz?


Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumluluklarını bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Bizler de haklarınızı biliyoruz ve sağlığınızı önemsiyoruz. Haklarınız konusunda Hasta Hakları birimimizle yanınızdayız.

Are you aware of your rights as a patient?


Patient Rights;Solving problems of between patient and medical workers which arises at individual and social level to know the patient’s duties and responsibilities by medical workers also the medical worker’s duties and responsibilities by patients, for better health conditions, to having rights together with workers and patients.
We know your rights and care about your health.As our Patient Rights Department we always with you.

Hasta olarak haklarınızın bilincinde misiniz?


Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumluluklarını bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Bizler de haklarınızı biliyoruz ve sağlığınızı önemsiyoruz. Haklarınız konusunda Hasta Hakları birimimizle yanınızdayız.

Hasta olarak haklarınızın bilincinde misiniz?


Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumluluklarını bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Bizler de haklarınızı biliyoruz ve sağlığınızı önemsiyoruz. Haklarınız konusunda Hasta Hakları birimimizle yanınızdayız.