SAĞLIK REHBERİ
HEALTH GUIDE

Doğru Gıda Seçimi ve Sağlıklı Beslenmeyle Obeziteye Son Endıng Obesıty Wıth Choose Rıght Food and Health Nutrıtıon Doğru Gıda Seçimi ve Sağlıklı Beslenmeyle Obeziteye Son Doğru Gıda Seçimi ve Sağlıklı Beslenmeyle Obeziteye Son

Doğru Gıda Seçimi ve Sağlıklı Beslenmeyle Obeziteye Son

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite; genel anlamda bedende yağlı kütlenin, yağsız kütleye oranla aşırı derecede artması durumudur. Obezite kronik ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Kişilerin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini birçok yoldan etkileyen yaygın bir bozukluktur. Sıklıkla depresyona ve diğer psikiyatrik bozukluklara yol açar. Obezite sonrası doğru beslenme alışkanlığı kazanmaya çalışmanın yanında, hareketli bir yaşamı da benimseyerek obezitede kalıcılığın sağlanmasının önüne geçebiliriz. Obezite sonrası beslenme şeklinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmakta bunlar düzenli ve yeterli beslenmenin yanı sıra yapılan doğru gıda seçimleridir.

Today, obesity is one of the most important health problems of developed and developing countries; generally in this situation fat mass in body increases excessively relatively to fat-free mass. Obesity is a serious and chronic social problem. It is a common disorder that effects people's health-related quality of life in many ways. It often leads to depression and other psychiatric disorders.After Obesity in addition to trying to gain right dietary habits , we can prevent a permanent life in obesity by adopting an active life.There are important points that should be considered in the post-obesity diet; these are ; regular and adequate nutrition as well as the right food choices.

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite; genel anlamda bedende yağlı kütlenin, yağsız kütleye oranla aşırı derecede artması durumudur. Obezite kronik ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Kişilerin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini birçok yoldan etkileyen yaygın bir bozukluktur. Sıklıkla depresyona ve diğer psikiyatrik bozukluklara yol açar. Obezite sonrası doğru beslenme alışkanlığı kazanmaya çalışmanın yanında, hareketli bir yaşamı da benimseyerek obezitede kalıcılığın sağlanmasının önüne geçebiliriz. Obezite sonrası beslenme şeklinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmakta bunlar düzenli ve yeterli beslenmenin yanı sıra yapılan doğru gıda seçimleridir.

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite; genel anlamda bedende yağlı kütlenin, yağsız kütleye oranla aşırı derecede artması durumudur. Obezite kronik ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Kişilerin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini birçok yoldan etkileyen yaygın bir bozukluktur. Sıklıkla depresyona ve diğer psikiyatrik bozukluklara yol açar. Obezite sonrası doğru beslenme alışkanlığı kazanmaya çalışmanın yanında, hareketli bir yaşamı da benimseyerek obezitede kalıcılığın sağlanmasının önüne geçebiliriz. Obezite sonrası beslenme şeklinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmakta bunlar düzenli ve yeterli beslenmenin yanı sıra yapılan doğru gıda seçimleridir.