x
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Kabul edebilir veya detaylı bilgi alabilirsiniz. We use cookies to enhance your experience.By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Detaylı bilgi More info Kabul Ediyorum I agree
SAĞLIK REHBERİ
HEALTH GUIDE

COVİD-19 TANI TESTLERİ - - -

COVİD-19 TANI TESTLERİ

COVİD-19 TANI TESTLERİ

Rutinde Covid-19’un tespitinde antijen ve antikor testleri kullanılmaktadır. Antijen testleri, kişinin hasta olup olmadığını, yani akut enfeksiyonun varlığını tanımlayan testler iken; antikor testi ise kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve/veya virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir. Piyasada tanı ve tarama amaçlı çok çeşitli test kiti kullanılmakta olup bunların birçoğunun Ulusal veya Uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından verilmiş onayları yoktur. Hangi testin tanı, hangisinin tarama amaçlı kullanılabileceği, doğru tanı koyabilmek için hastalığın hangi aşamasında hangi testin yapılacağı ise sağlık profesyoneli yaklaşımı gerektirmektedir.

COVID-19 tanı testlerimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Laboratuvarımızda, Ulusal ve Uluslararası uygunluk belgelerine haiz test kitleri ve hassas ölçüm metotları kullanılarak duyarlı yöntemlerle yapılmaktadır.

 

PCR Testi:

PCR testi, herhangi bir belirti olmasa bile COVID-19 hastalığını taşıyan kişilerin en erken evrede belirlenmesini sağlayan güvenli bir antijen testidir.

Hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile alınan sürüntü örneklerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanılarak, nükleik asit amplifikasyonu yolu ile Covid-19 virüs RNA’sını tespit edilmesiyle yapılmaktadır.

Hastanemizde bu test Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş PCR laboratuvarımızda çalışılmaktadır.

PCR testi genellikle 3- 4 saatte sonuçlanır. Ancak laboratuvar şartları, yoğunluğa göre veya testin tekrarlanması gerekebileceğinden bu süre 1 güne kadar uzayabilmektedir.

PCR testi COVID-19 için bugün bilinen en güvenilir tanı testidir.

 

Hızlı Antijen Testleri:

Burun ve/veya boğazdan bir çubukla alınan sürüntü örneklerinde virüsün dış yüzeyindeki proteinleri tespit eder. (kart test) 15 dk da sonuçlanır. Bu testler daha ucuz ve hızlıdır ancak PCR testine göre daha az duyarlıdır ve 'yalancı negatif’ sonuç verebilir Yalancı negatiflik, kişi virüsle infekte olduğu halde, test sonucunun negatif olarak bulunmasıdır.

Bu nedenle özellikle koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin hızlı test sonuçları negatif olsa bile, PCR testi ile teyit alınması önerilmektedir.

 

Antikor Testi:

IgM antikorları, virüs bulaştıktan sonra ilk iki hafta içerisinde semptomların görülmeye başlaması ile birlikte, bağışıklık sisteminin erken evre yanıtını göstermektedir. 7. günden itibaren pozitifleşmektedir.

IgG tipi antikorlar 11- 14’ünci günden itibaren pozitif çıkmakta ve COVID-19’a yol açan virüse karşı vücudun bağışıklığını göstermektedir. Bu pozitiflik genellikle birkaç ay tespit edilebilir. Covid-19 IgG antikorlarının sürekliliği geçmişte enfekte olup, iyileşen ve muhtemelen bağışıklık kazanan kişilerin tespit edilmesine olanak tanır.

Laboratuvarımızda otonalizörlerde ve referans yöntemlerle kan numunesinde Covid -19 virüsü Spesifik IgM ve IgG antikorları ölçülmektedir. Test verildiği günde sonuçlanmaktadır.

Antikor test kitlerimiz ve analizör FDA ve Sağlık Bakanlığı onaylıdır.

Elisa ve benzeri yöntemlerle yapılan antikor testlerinin hassasiyet ve doğruluğu parmaktan alınan hızlı antikor testlerine (kart test, hızlı antikor testi vb ) göre yüksektir.

 

Hızlı Antikor Testleri:

Parmaktan ya da damardan alınan kan numunesi ile kart test denilen bir yöntemle, bir cihaz gerekmeden, el ile yapılmakta, 10-15 dakikada Pozitif/Negatif olarak sonuçlanmaktadır.

Hastalık başladıktan sonra, kanda koruyucu antikorların (IgM ve IgG) ortaya çıkıp çıkmadığını göstermektedir. Antikor testlerinin doğru sonuç verip vermediği duyarlılık ve özgüllük oranlarına göre değerlendirilmektedir. Türkiye’ye gelmiş olan özellikle Çin kaynaklı test kitleri tavsiye edilmemekte; antikor testi yapılırken hangi kitin kullanıldığının büyük önem arz ettiğinin altı çizilmektedir.

Bu testler Sağlık Bakanlığı tarafından da önerilmemektedir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

COVID-19 DIAGNOSTIC TESTS

Antigen and antibody tests are used in the diagnosis of Covid-19. Antigen tests identify whether the person is sick, in other words, the presence of an acute infection.Antibody tests check your blood by looking for antibodies, which may tell you if you had a past infection with the virus that causes COVID-19. The antibody test isn't checking for the virus itself. Instead, it looks to see whether your immune system -- your body’s defense against illness -- has responded to the infection. A wide variety of test kits are used for diagnosis and screening purposes on the market, and many of them do not have the approvals issued by National or International authorities. Which test can be used for diagnosis, which one can be used for screening, and which test to be performed at which stage of the disease in order to make a correct diagnosis requires a health professional approach.

Our COVID-19 diagnostic tests are carried out in our laboratory authorized by the Ministry of Health with sensitive methods using test kits with National and International conformity certificates and precise measurement methods.


 

PCR Test:

The PCR test is a safe antigen test that allows people with COVID-19 disease to be identified at the earliest stage, even if there are not any symptoms.

COVID-19 test detects genetic material of the virus using a lab technique called polymerase chain reaction (PCR). A fluid sample is collected by inserting a long nasal swab (nasopharyngeal swab) into your nostril and taking fluid from the back of your nose or by using a shorter nasal swab (mid-turbinate swab) to get a sample.

This test is carried out in the PCR laboratory in our hospital authorized by the Ministry of Health.

The PCR test usually results in 3 to 4 hours. However, this period may be extended up to 1 day, depending on the laboratory conditions, intensity or the test may need to be repeated.

The PCR test is the most reliable diagnostic test known today for COVID-19.


 

Rapid Antigen Tests For Covid:

One type of rapid diagnostic test (RDT) detects the presence of viral proteins (antigens) expressed by the COVID-19 virus in a sample from the respiratory tract of a person. (card test) You can get results in 15 minutes. These tests are cheaper and faster, but less sensitive than PCR tests and may give a 'false negative' result. False negativity is when the test result is found to be negative even though the person is infected with the virus.

For this reason, it is recommended that people with symptoms of coronavirus be confirmed with the PCR test, even if the rapid test results are negative.

Antibody Test:

IgM antibodies indicate an early stage response of the immune system, with symptoms appearing within the first two weeks after infection. It becomes positive from the 7th day.

IgG type antibodies are positive from the 11th-14th day and show the body's immunity against the virus that causes COVID-19. This positivity can usually be detected for a few months. The persistence of Covid-19 IgG antibodies allows people who have been infected in the past, recovered and possibly immunized, to be identified.

Covid -19 virus-specific IgM and IgG antibodies are measured in the blood sample with autoanalysers and reference methods in our laboratory. The test is concluded on the same day.

Our antibody test kits and analyzer are FDA and Ministry of Health approved.

The sensitivity and accuracy of antibody tests performed with Elisa and similar methods are higher than rapid antibody tests taken from the finger.(card test, rapid antibody test etc. )


 

Rapid Antibody Tests:

With a blood sample taken from a finger or a vein, a method called card test is performed manually, without the need for a device, and results in Positive / Negative within 10-15 minutes.

It shows whether protective antibodies (IgM and IgG) have appeared in the blood after the disease has started. Whether the antibody tests give correct results is evaluated according to the sensitivity and specificity rates. Test kits, especially from China, are not recommended; it is important that, which kit used when performing an antibody test.

These tests are also not recommended by the Ministry of Health.


 

-


الاختبارات التشخيصية لـ

بينما اختبارات المستضد هي اختبارات تحدد ما إذا كان الشخص مريضًا أم لا ، أي وجود عدوى حادة ؛ يهدف اختبار الأجسام المضادة إلى تحديد ما إذا كان الشخص قد أصيب بعدوى و / أولا تم تحصينه ضد الفيروس. تُستخدم مجموعة متنوعة من مجموعات الاختبار لأغراض التشخيص والفحص في السوق ، ومعظمها لا يحمل الموافقات المقدمة من السلطات الوطنية أو الدولية. أي اختبار يمكن استخدامه للتشخيص ، والذي يمكن استخدامه للفحص ، وأي اختبار يتم إجراؤه في أي مرحلة من مراحل المرض من أجل إجراء التشخيص الصحيح يتطلب نهجًا متخصصًا في الصحة يتم إجراء اختباراتنا التشخيصية لـ كوفيد 19 في مختبرنا المعتمد من قبل وزارة الصحة باستخدام طرق حساسة (مجموعة مسبار مزدوج) باستخدام مجموعات اختبار مع شهادات المطابقة الوطنية والدولية وطرق القياس الدقيقة PCR اختبار هو اختبار مستضد آمن يسمح للأشخاص المصابين بمرض بالتعرف عليهم في مرحلة مبكرة ، حتى لو لم تكن هناك أعراض يتم إجراؤه عن طريق الكشف عن الحمض النووي الريبي لفيروس كوفيد -19 عن طريق تضخيم الحمض النووي باستخدام طريقة تفاعل البوليميراز المتسلسل ) لعينات مسحة مأخوذة من أنف وحلق المريض بمسحات خاصة اختبار

PCR هو الاختبار التشخيصي الأكثر موثوقية المعروف اليوم لـ COVID-19

اختبارات المستضد السريع يكتشف البروتينات الموجودة على السطح الخارجي للفيروس في عينات مسحة مأخوذة من الأنف و / أو الحلق بمسحة. (اختبار البطاقة) ينتج في 15 دقيقة. هذه الاختبارات أرخص وأسرع ، لكنها أقل حساسية من اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ويمكن أن تعطي نتائج "سلبية كاذبة" ، حيث تبين أن نتيجة الاختبار سلبية كاذبة على الرغم من إصابة الشخص بالفيروس

لهذا السبب ، يوصى بتأكيد الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الإصابة بفيروس كورونا من خلال اختبارتنا عل البوليميراز المتسلسل ، حتى لو كانت نتائج الاختبار السريع سلبية

اختبار الجسم المضاد تشير الأجسام المضادة IgM إلى استجابة مرحلة مبكرة لجهاز المناعة ، مع ظهور الأعراض خلال الأسبوعين الأولين بعد الإصابة. تصبح إيجابية من اليوم السابع تكون الأجسام المضادة من نوع إيجابية من اليوم الحادي عشر إلى الرابع عشر وتظهر مناعة الجسم ضد الفيروس المسبب لـ كوفيد 19. يمكن عادة اكتشاف هذه الإيجابية لبضعة أشهر. يسمح استمرار الأجسام ـ المضادةل كوفيد 19 IgG بتحديد الأشخاص الذين أصيبوا في الماضي وتعافوا وربما تم تحصينهم في مختبرنا ، يتم قياس الأجسام المضادة IgM و IgG الخاصة بفيروس

Covid -19 في عينة الدم باستخدام أجهزة آلية وطرق مرجعية. نتائج الاختبار في يوم تقديمه

تم اعتماد مجموعات اختبار الأجسام المضادة والمحلل من قبل إدارة الغذاء والدواء ووزارة الصحة.

حساسية ودقة اختبارات الأجسام المضادة التي يتم إجراؤها باستخدام إليسا والطرق المماثلة أعلى من اختبارات الأجسام المضادة السريعة (اختبار البطاقة ، اختبار الأجسام المضادة السريع ، إلخ.) اختبارات الأجسام المضادة السريعة بأخذ عينة دم من إصبع أو وريد ، يتم إجراء طريقة تسمى اختبار البطاقة يدويًا ، دون الحاجة إلى جهاز ، وينتج عن ذلك إيجابي / سلبي في غضون 10-15 دقيقة (IgM ve IgG) يوضح ما إذا كانت الأجسام المضادة الوقائية قد ظهرت في الدم بعد بدء المرض. يتم تقييم ما إذا كانت اختبارات الأجسام المضادة تعطي نتائج دقيقة وفقًا لمعدلات الحساسية والنوعية. من جاء إلى تركيا على وجه الخصوص ، لا يُنصح باستخدام مجموعات اختبار مصدرها الصين ؛ يتم التأكيد على أن المجموعة التي يتم استخدامها عند إجراء اختبار الأجسام المضادة لها أهمية كبيرة

لا توصي وزارة الصحة بإجراء هذه الاختبارات