SAĞLIK REHBERİ
HEALTH GUIDE

ÇOCUKLARDA ZEKA GELİŞİMİ DEVELOPMENT OF INTELLIGENT AT CHILDREN . .

ÇOCUKLARDA ZEKA GELİŞİMİ

Zeka; Düşünme, akıl yürütme, gerçekleri algılayabilme, anlayabilme ve bu sonuçları uygulayabildiğimiz yeteneklerin tümüdür. Zeka ile beyin arasında yakın bir ilişki vardır.

Peki Beyin Gelişimi Nasıl Olmaktadır? Beynimiz Nasıl Bir Organdır?

Beynimiz nöron adı verilen sinir hücreleri ve  glia hücre adı verilen destek hücrelerinden oluşmuştur. Nöronlar elektrokimyasal sinyaller ile bilgi aktarımı yaparak çalışır. Gebeliğin 3-4  haftalarında beyin ve beyin kökü yapılarının oluştuğu tüp benzeri oluşum başlar. Bu dönemden itibaren beyin gelişimi hamilelik süreci boyunca devam eder. Bu sebeple hamilelik boyunca annenin dikkat etmesi gereken faktörler vardır.

    Bebeğin zeka gelişimi için annenin gebeliği boyunca yeterli miktarda Demir, çinko, folik asit, iyot gibi mineralleri, omega yağ asitleri, karbonhidrat ve protein alması,çocuklarda beyin gelişiminde önemlidir. Amaç sinir hücreleri arasındaki bağlantıların arttırılmasıdır. Bu bağlantılar genetik, çevresel faktörler ve beslenme tarzı ile yakın ilişkidedir. Alkol, sigara beyin ve zekayı direk etkiler gebelikte uzak durulmalıdır.

  Bebeklik döneminde zeka gelişiminde en önemli faktör anne sütü ile beslenmektir. Anne sütü içeriğinde olan zengin mineraller, proteinler, yağ asitleri, karbonhidratlar, vitaminler en temel faktördür. Ayrıca annenin bebeği ile güçlü sevgi ve ilgili bağ kurması zeka gelişiminde önemli faktörlerden biridir.

    Çocukluk döneminde zeka gelişimi doğal ve sağlıklı gıdalarla beslemek sağlıklı düzenli uyku, çocuğuyla yakından ilgilenme, sosyal etkinlikler en önemlisi çocukların dijital aletler telefon, laptop, bilgisayar, televizyon değil, sosyalleşeceği ve iletişim kurup kendini ifade edebileceği oyunlar oynamasıdır. Ayrıca konsantrasyon, algılama ve becerilerini geliştirecek zeka oyunları da kullanılabilir.

Beynin gelişiminde müzik aleti kullanabilme becerisi sinir hücreleri arasındaki bağlantıları arttıran ve zeka gelişiminde katkısı olan diğer bir faktördür.

    Beyin dolayısıyla zekanın gelişiminde beslenmenin öneminden  bahsedersek beynimiz yüksek oranda yağ içeren organımızdır. En önemli ve temel olan şey dengeli miktarda ve doğal gıdalarla beslenmedir. Yağ asitlerinden en önemlisi Omega 3 açısından zengin gıdalarla beslenmedir. Balık omega açısından en zengin gıdadır. Haftada en az 1 kez balık tüketimi zeka gelişimi için önemlidir. Ceviz, keten tohumu, soya yağı da Omega 3 içermektedir. Demir açısından zengin gıdalar; kırmızı et, karaciğer gibi gıdalar beyin ve zeka gelişimi açısından gereklidir. Çinko: Kan minarellerinden biri olan çinko eksikliğinde zeka geriliği görülebilir. Et, karaciğer, balık, süt, süt ürünlerinde bulunur. İyot: Troid hormonları yapısına giren bu mineral eksik alındığında zeka geriliğine neden olur. Deniz ürünleri ve iyotlu tuz başlıca kaynaklarıdır. Kolin: Beyin gelişiminde önemlidir. Süt, yumurta, kuruyemişte bulunur. B vitaminleri: Et, süt, süt ürünleri, yumurta, baklagillerde, tahıllarda bulunur. Hafıza ve algılama fonksiyonu için önemlidir. D vitamini, fosfor, kalsiyum, magnezyum; süt, süt ürünleri, yeşil yapraklı besinler kaynağıdır. Beyin ve zeka gelişimi için önemlidir.

Uzm. Dr. Hüseyin Ulusoy

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı


Intelligence; Thinking, reasoning, perceiving the facts, understanding and are all the abilities we can apply these results.

How is Brain Development? What Kind of Organ is Our Brain? 

Our brain is composed of the nerve cells called neurons and support cells called glia cells.Neurons work by transmitting information by electrochemical signals.The tube-like formation of the brain and brain stem structures begins At 3-4th weeks of gestation.From this period, brain development continues throughout the pregnancy period.For this reason, there are some factors that the mother should be aware of during pregnancy.Adequate amount of maternal minerals such as iron, zinc, folic acid, iodine, omega fatty acids, carbohydrates and protein intake during pregnancy for baby's intelligence development is important in brain development in children.The aim is to increase the connections between the nervous cells.These links are closely related to genetic, environmental factors and nutritional patterns.Alcohol, cigarette  directly affect brain and intelligence,should be avoied to during pregnancy.The most important factor for the development of intelligence during infancy is human milk.The richest minerals, proteins, fatty acids, carbohydrates, vitamins that are in breast milk content are the most fundamental factors.It is also one of the most  important factors in the development of intelligence that the mother can strong love and  relationship with the baby.The development of intelligence in childhood with natural and healthy foods, healthy regular sleep, close attention to the child, social activities,most importantly, children should  play games where they can socialize, communicate and express themselves instead of using digital devices such as phones, laptops, and televisions.In addition, intelligence games that develop concentration, perception and skills can be used.

In the brain development, the ability to use a musical instrument is another factor that enhances connections between nerve cells and contributes to development.If we mention about the importance of nurturing in the development of intelligence, our brain is our an organ that contains high fat.The most important and basic thing is to feed on balanced amounts and with  natural foods.The most important is, to feed with rich foods from the omega 3 angle.Fish is the richest food in terms of omega.Fish consumption at least once in a week is important for intelligence development.Walnuts, flaxseeds, soybean oil is also contains Omega 3.Iron-rich foods; red meat, liver, etc. are necessary in terms of brain and intelligence development.Zinc: One of the blood minerals, zinc deficiency, may cause mental retardation.There are zinc in meat, liver, fish, milk, dairy products.Iodine: When this mineral entering the structure of the thyroid hormones is taken out, it causes mental deficiency.Seafood and iodized salt are the main sources.Choline: It is important in brain development.It is found in milk, eggs and nuts.Vitamine B: has found in meat, milk, dairy products, eggs, legumes, cereals.It is important for the memory and detection function.Vitamine D , phosphorus, calcium, magnesium; milk, dairy products, green leafy food source.It is important for the brain and intelligence development.

Specialist M.D Hüseyin Ulusoy

             PEDIATRICS

 

 

 

.

.