SAĞLIK REHBERİ
HEALTH GUIDE

CHECK UP ? CHECK UP ? . .

CHECK UP ?

      Check up , sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının ve henüz herhangi bir şikayete yol açmamış olası bir hastalığın yaş,cinsiyet,genetik özellikler ve çevresel faktörlerin de gözönüne alınarak erken tanısın konulmasına denir.

Neden Check up Yaptırmalıyız ?

     Modern tıp biliminde hastalık belirtileri ortaya çıkmadan gerekli önlemleri alarak kişinin sağlığını korumak ve sağlıklı kalmasını sağlamak ön plandadır. Check up yaptırmak çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları,hipertansiyon,diabet gibi ve özellikle kanserin erken evrede tanınmasını ve erken tedavi şansını arttırmaktadır. Böylelikle kişinin hem yaşam konforu hem de yaşam süresi uzamaktadır.

Hangi Sıklıkla Check up Yaptırmalıyız ?

     Check up herhangi bir şikayeti ve hastalığı olmayan kişilere yılda bir kez ve düzenli olarak yaptırması önerilmektedir. Yıllık olarak yaptırılacak olan check up kontrollerinin, hekiminizin önceki yıllarda yapılan tetkik sonuçlarına göre değerlendirmesi ve karşılaştırması sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Check up İçeriği Nasıl Olmalıdır ?

     Standart bir check up paketinde olması gereken testler tam kan sayımı, organ fonksiyonlarını gösteren ve değerlendiren kan tetkikleri, kolesterol ve lipid tetkikleri, tiroid (guatr) beziyle ilgili tetkikler, hepatit (sarılık) ile ilgili tetkikler, akciğer grafisi, batın ultrasonu,idrar tetkiki ve gayta (dışkı) tetkikidir.

     Check up içerikleri genellikle kişinin yaşına, cinsiyetine, ailesel genetik faktörlere, hayat tarzına göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle ailesinde kanser öyküsü olan kadınlarda yılda bir smear testi yaptırmak ve mammografi çektirmek önemlidir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerde ise prostat muayenesi önemlidir.

    Hastanemizde bu faktörler göz önünde alınarak farklı check up programları bulunmaktadır. Check up programlarımız 40 yaş altı kadın/erkek , 40 yaş üstü kadın/erkek , kardiyoloji ve çocuk check up olarak sınıflandırılmıştır.

Check up Randevusuna Gelirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Daha önce yapılan tetkiklerin sonuçlarının getirilmesi önemlidir.
  • Fiziksel aktivite gerektirecek efor testi gibi testler için rahat bir kıyafet ve ayakkabı
  • Check up randevusundan önce en az 10 12 saat açlık gerekmektedir
  • Check up öncesi alkol kullanmayın
  • Gebelik şüphesi varsa belirtilmesi gerekmektedir.
  • Sürekli kullandığınız ilaçların belirtiniz.
  • Regl dönemi dışında başvurmanız daha sağlıklıdır.

Uzm. Dr. Cenk ÇAKIROĞLU

Check-up is an early diagnosis by taking into account the health conditions of healthy individuals and the possible age, sex, genetic characteristics and environmental factors of a disease that has not yet caused any symptoms.

Why we have to  do check-up?

Protecting the health of the person by taking the necessary precautions in the modern medical science and also important to keep healthy.

Check-up,coronary artery diseases, hypertension, diabetes, and especially the early recognition of cancer and increases the chance of early treatment.That way, both the comfort of life and the life span of  to a person are prolonged.

How often do we have to check up?

Check-up is recommended for the people with no complaints and illnesses once a year and regularly.

How should check-up content to be?

The tests that should have to be in a standard check-up package include to whole blood counts, blood tests showing and evaluating organ functions, cholesterol and lipid tests, tests on thyroid gland, tests on hepatitis (jaundice), chest X-ray, ultrasound, and stool test.

Check-up contents generally vary depending to the person's age, gender, familial genetic factors, lifestyle.It is especially important to have a smear test and mammography every year in women who have cancer stories in their family.Prostate examination is also important for the men who have a family history of the cancer.

We have different check up programs considering these factors in our hospital.Our check-up programs are classified as female / male under 40 years old, female / male over 40 years old, cardiology and child check up.

What should be taken into the consideration when we are coming to check-up appointment?

-It is important to bring the results of the treatments you did before.

-Comfortable outfits and shoes are required for the tests such as of the effort test that will require physical activity.

-It is necessary to be hungry for at least of the 10 or 12 hours before the check-up appointment.

-You don't have to use alcohol before check-up.

-If pregnancy is suspected should be specified.

-Indicate the drugs that you use regularly.

-It is more healthier to admit  when you are not on your period.

SPECIALIST M.D Cenk ÇAKIROĞLU

 

 

.

.