SAĞLIK REHBERİ
HEALTH GUIDE

Büyümenin İzlenmesi Büyümenin İzlenmesi Büyümenin İzlenmesi Büyümenin İzlenmesi

Büyümenin İzlenmesi

Büyüme Nedir ?
Büyüme ; vücut kütlesinin ve hacminin artmasıdır. Çocuklarda büyümenin izlenmesi oldukça önemlidir. Büyümesi izlenen çocuklar standart büyüme eğrileri ile karşılaştırılırlar ve elde edilen değerler çocuğun sağlıklı bir gelişim gösterip göstermediği konusunda bilgi verir.
İlk 12 ay: ayda bir,
12-24 ay: 3 ayda bir,
24 aydan sonra yılda bir izlenmelidir.

What is Growing?
Growing; increase in body mass and volume. Following up growth in children is very important. Children whose growth is followed up are compared with the standard growth curves and the obtained values give information about whether the child shows a healthy development.
First 12 months: once a month,
12-24 months: every 3 months,
It should be followed up annually after 24 months.

Büyüme Nedir ?
Büyüme ; vücut kütlesinin ve hacminin artmasıdır. Çocuklarda büyümenin izlenmesi oldukça önemlidir. Büyümesi izlenen çocuklar standart büyüme eğrileri ile karşılaştırılırlar ve elde edilen değerler çocuğun sağlıklı bir gelişim gösterip göstermediği konusunda bilgi verir.
İlk 12 ay: ayda bir,
12-24 ay: 3 ayda bir,
24 aydan sonra yılda bir izlenmelidir.

Büyüme Nedir ?
Büyüme ; vücut kütlesinin ve hacminin artmasıdır. Çocuklarda büyümenin izlenmesi oldukça önemlidir. Büyümesi izlenen çocuklar standart büyüme eğrileri ile karşılaştırılırlar ve elde edilen değerler çocuğun sağlıklı bir gelişim gösterip göstermediği konusunda bilgi verir.
İlk 12 ay: ayda bir,
12-24 ay: 3 ayda bir,
24 aydan sonra yılda bir izlenmelidir.