SAĞLIK REHBERİ
HEALTH GUIDE

14 Kasım Dünya Diyabet Günü 14 NOVEMBER WORLD DIABETES DAY 14 Kasım Dünya Diyabet Günü 14 Kasım Dünya Diyabet Günü

14 Kasım Dünya Diyabet Günü

Küresel bir sorun olan diyabetes mellitus diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizdede önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Diyabetes mellitus kişileri etkilediği kadar ülkelerin sağlık harcamalarınıda olumsuz etkilemektedir.  Bu konuda  yapılması gerekenler planlanmakta ancak diyabetli birey sayısının artışı önlenememektedir. Bu etkinliklerden biride diyabet farkındalığını arttırmak için 14 kasım dünya diyabet günü olarak kabul edilmiştir. Diyabetes mellitusun en başlıca sebepleri beslenme düzensizliği ve hareket kısıtlılığıdır. Beslenmenin düzenlenmesi ve hareketli bir yaşam sadece diyabetes mellitusu önlemez ayrıca hiperlipidemi , hipertansiyon ve birçok diğer hastalıkların gelişiminide önler . Sağlıklı nesiller için düzenli beslenme ve egzersiz en önemli yaşam tarzı değişiklikleridir.

Diabetes mellitus, a global problem, has become an important public health problem in our country as it is in other countries. Diabetes mellitus has a negative impact on the health expenditures of countries as well as affecting people.About this issue is planned to be done but increasing the number of individuals with diabetes can not be prevented. One of these activities has been accepted as  14th day of November world diabetes day to increase the awareness of diabetes. The most common causes of diabetes mellitus are dietary disorder and movement restriction. The regulation of nutrition and an active life not only prevent diabetes mellitus, but also prevent the development of hyperlipidemia, hypertension and many other diseases. Regular diet and exercise for healthy generations are the most important lifestyle changes.

Küresel bir sorun olan diyabetes mellitus diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizdede önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Diyabetes mellitus kişileri etkilediği kadar ülkelerin sağlık harcamalarınıda olumsuz etkilemektedir.  Bu konuda  yapılması gerekenler planlanmakta ancak diyabetli birey sayısının artışı önlenememektedir. Bu etkinliklerden biride diyabet farkındalığını arttırmak için 14 kasım dünya diyabet günü olarak kabul edilmiştir. Diyabetes mellitusun en başlıca sebepleri beslenme düzensizliği ve hareket kısıtlılığıdır. Beslenmenin düzenlenmesi ve hareketli bir yaşam sadece diyabetes mellitusu önlemez ayrıca hiperlipidemi , hipertansiyon ve birçok diğer hastalıkların gelişiminide önler . Sağlıklı nesiller için düzenli beslenme ve egzersiz en önemli yaşam tarzı değişiklikleridir.

Küresel bir sorun olan diyabetes mellitus diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizdede önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Diyabetes mellitus kişileri etkilediği kadar ülkelerin sağlık harcamalarınıda olumsuz etkilemektedir.  Bu konuda  yapılması gerekenler planlanmakta ancak diyabetli birey sayısının artışı önlenememektedir. Bu etkinliklerden biride diyabet farkındalığını arttırmak için 14 kasım dünya diyabet günü olarak kabul edilmiştir. Diyabetes mellitusun en başlıca sebepleri beslenme düzensizliği ve hareket kısıtlılığıdır. Beslenmenin düzenlenmesi ve hareketli bir yaşam sadece diyabetes mellitusu önlemez ayrıca hiperlipidemi , hipertansiyon ve birçok diğer hastalıkların gelişiminide önler . Sağlıklı nesiller için düzenli beslenme ve egzersiz en önemli yaşam tarzı değişiklikleridir.