.


Anadolu'da Kariyer:

Doğru tanı, tedavi yöntemleri ve hizmetleriyle, bölgesinde tercih edilen bir kurum olma niteliği taşıyan hastanemizde çalışanlarımızdan temel beklentimiz, kuruma aidiyet duygusuyla bağlı olmaları, çalışma ilke ve değerlerimizi benimsemeleri, ekip çalışmasına uyumlu olmaları, etik değerlere bağlı kalmaları ve her türlü dinamik ortama kolaylıkla adapte olabilmeleridir. Personel seçimleri bu ilkeler ışığında gerçekleştirilmekte, gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimlerimizle çalışanın bireysel gelişimi kurumumuz tarafından sürekli desteklenmektedir. Kurumumuzda işin gereklilikleri ve çalışanların yetkinlikleri dikkate alınarak, atama ve terfilerin kurum içerisinden yapılmasına öncelik verilmektedir.

Devamden iş ilanları

Genel Başvuru
Tüm Birimler
Genel başvuru ile tüm birimlerimize başvurabilirsiniz.

Kariyer


Kişisel Bilgiler:

Fotoğraf için jpg, png formatı zorunludur!

Genel Bilgiler

Yabancı Dil:

Mesleki Bilgiler:

Sertifika:

Önceki Deneyimleriniz:

Önizleme:

T.C. Kimlik No:

Adınız:

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

Cinsiyet:

Medeni Durum:

Genel Bilgiler


Geçirdiğiniz Önemli Hastalık veya Ameliyat Var Mı?:

Bedensel Engeliniz Var Mı?:

Sigara Kullanıyor Musunuz?:

Adli Sicil Kaydınız Var Mı?:

Çalışma Saatlerinde esneklik gösterebilir misiniz?:

Seyahat Engeleniz Var Mı?:

Yabancı Dil


Konuşma:

Anlama:

Yazma:

Konuşma:

Anlama:

Yazma:

Konuşma:

Anlama:

Yazma:

Mesleki Bilgiler


Meslek alanı:

Çalışma Durumu:

Eğitim Seviyesi:

Eğitim Durumu:

Son Bitirilen Okul:

Askerlik Durumu:

Ehliyet:

Bilgisayar Kullanıyor musunuz?:

Kullandığınız Bilgisayar Programları:

Katıldığınız mesleki eğitim ve seminerler:

İletişim Bilgileri:

Kişisel Bilgiler Genel Bilgiler Yabancı Dil Mesleki Bilgiler Sertifika Önceki Deneyimler Önizleme