Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Yönetim Kadromuz - Tıbbi Birimler

Management Team - MEDICAL UNITS

UZM. DR. LEVENT BİLİR
BAŞHEKİM CHIEF PHYSICIAN Médecin en chef كبير الأطباء

UZM. DR. LEVENT BİLİR

Tecrübe
 • Kardiyak Anestezi
 • Regional Anestezi
 • Algoloji (Ağrı Tedavisi)
 • Ağrısız Doğum Uygulamaları
 • Ozon Tedavi Sertifikası
 • Polisomnografi Sertifikası
Eğitim
 • 1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İş Deneyimi
 • 1990- 1991 Kütahya Devlet Hastanesi Acil Servis
 • 1991-1994 Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servis
 • 1994-1999 ESOGÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1999-2010 Eskişehir Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2010-2012 Özel Ümit Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2012-2015 Özel Eskişehir Özel BSK Anadolu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2015-2016 Özel Ümit Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2016-         Özel Anadolu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Üyelikler
 • TTB (Türkiye Tabipler Birliği)
 • TARD (Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği)
Yabancı Dil
 • İngilizce 

Experience

 • Cardiac Anesthesia
 • Regional Anesthesia
 • Algology (Pain Treatment)
 • Painless Birth Practices
 • Ozone Treatment Certificate
 • Polysomnography Certificate
Faculty of Education
 • 1990 - School of Medicine, Ankara University
Work Experience
 • 1990-1991 Emergency, Kütahya State University
 • 1991-1994 Emergency, Eskişehir State Hospital
 • 1994-1999 Anaesthesiology and Reanimation, School of Medicine, Eskişehir Osmangazi University
 • 1999-2010 Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Eskişehir State Hospital
 • 2010-2012 Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Private Ümit Hospital
 • 2012-2015 Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Eskişehir Anatolian Private Hospital
 • 2015-2016 Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Private Ümit Hospital
 • 2016 - Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Anatolian Private Hospital
Membership
 • TTB (Turkey Medical Association)
 • TARD (Turkish Anesthesia and Reanimation Association)
Foreign Language
 • English

-

-


Nevil Aykın
BAŞHEKİM YARDIMCISI DEPUTY CHIEF PHYSICIAN Médecin en chef adjoint نائب كبير الأطباء

Nevil Aykın

Tecrübe
 • AKUT VE KRONİK HEPATİTLER
 • DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARI VE YARA BAKIMI
 • DİRENÇLİ GENİTOÜRİNER SİSTEM , YUMUŞAK DOKU, ALT VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
 • HASTANE ENFEKSİYONLARI
 • ERİŞKİN AŞILAMA
 • BRUSELLOZ
 • DEZENFEKSİYON STERİLİZASYON
 • OZONTERAPİ
Eğitim
 • LİSANS VE UZMANLIK :OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • ENFEKSİYON KONTROL HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI:SAĞLIK BAKANLIĞI
 • OZONTERAPİ SERTİFİKASI: SAĞLIK BAKANLIĞI
 • ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DERGİLERDE, KONGRE KİTAPÇIKLARINDA YAYINLANMIŞ 80 DEN FAZLA YAYINI MEVCUTTUR.
İş Deneyimi
 • BOZÜYÜK SSK HASTANESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI VE LABORATUVAR SORUMLU HEKİMLİĞİ
 • YUNUSEMRE DEVLET HASTANESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI VE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTE BAŞKANLIĞI
 • YEDH MAVİ HASTANE PALYATİF ÜNİTESİ KONSÜLTAN HEKİMLİĞİ
 • YEDH İKİ EYLÜL YERLEŞKESİ YARA BAKIM MERKEZİ SORUMLU HEKİM VE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • KAMU HASTANELER KURUMU AKILCI İLAÇ KULLANIMI İL KOORDİNATÖRÜ
 • KAMU HASTANELER KURUMU ENFEKSİYON İL KOORDİNATÖRÜ
 • ESKİŞEHİR AĞIZ DİŞ HASTANESİ DANIŞMAN HEKİMLİĞİ
 • ESKİŞEHİR ZÜBEYDE HANIM KADIN DOĞUM VE COCUK HASTANESİ DANIŞMAN HEKİMLİĞİ
 • ÖZEL ÖMÜR TIBBI TAHLİL LABORATUVARI İŞLETMESİ
 • ÖZEL ANADOLU HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI
Üyelikler
 • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
 • KLİMİK
 • YARA BAKIM DERNEĞİ
Yabancı Dil
 • İNGİLİZCE
Experience
 • ACUTE AND CHRONIC HEPATITIS
 • DIABETIC FOOT INFECTIONS AND WOUND CARE
 • RESISTANT GENITOURINE SYSTEM ,SOFT TISSUE LOWER AND UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS
 • HOSPITAL INFECTIONS
 • ADULT IMMUNIZATION
 • BRUCELLOSIS
 • DISINFECTION STERILIZATION
 • OZONETHERAPY
Faculty of Education
 • BACHELOR’S DEGREE AND SPECIALIST : OSMANGAZI UNIVERSITY MEDICAL FACULTY
 • CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES MEDICINE CERTIFICATION : MINISTRY OF HEALTH
 • OZONETERAPHY CERTIFICATION : MINISTRY OF HEALTH
 • IN INTERNATIONAL AND NATIONAL JOURNALS, THE CONGRESS BOOKS HAVE MORE THAN 80 PUBLICATIONS PUBLISHED IN BOOKS.
Work Experience
 • BOZUYUK SSK HOSPITAL INFECTIOUS DISEASES SPECIALIST AND HEADPHYSICIAN
 • YUNUSEMRE PUBLIC HOSPITAL INFECTIOUS DISEASES SPECIALIST AND INFECTIOUS CONTROL COMMITTEE PRESIDENCY
 • YEDH MAVI HOSPITAL PALLATIVE UNITY CONSULTANT MEDICINE
 • HEADDOCTOR AND COORDINATOR OF YEDH İKİ EYLÜL CAMPUS WOUND CARE CENTER
 • RATIONAL DRUG USE PROVINCIAL COORDINATOR ON INSTİTUTION  OF PUBLIC HOSPITALS
 • PUBLIC HOSPITAL INSTUTION INFECTION PROVINVIAL COORDINATOR
 • ESKISEHIR ORAL AND DENTAL HOSPITAL CONSULTANT MEDICINE
 • ESKISEHIR ZUBEYDE HANIM GYNECOLOGY AND PEDIATRY HOSPITAL CONSULTANT MEDICINE
 • PRIVATE OMÜR MEDICAL ANALAYSIS LABORATORY MANAGEMENT
 • PRIVATE ANADOLU HOSPITAL INFECTIOUS DISEASES SPECIALIST
Membership
 • TURKISH MEDICAL ASSOCIATION
 • TURKISH CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION DISEASES ASSOCIATION
 • WOUND CARE ASSOCIATION
Foreign Language
 • ENGLISH

 

Tecrübe
 • AKUT VE KRONİK HEPATİTLER
 • DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARI VE YARA BAKIMI
 • DİRENÇLİ GENİTOÜRİNER SİSTEM , YUMUŞAK DOKU, ALT VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
 • HASTANE ENFEKSİYONLARI
 • ERİŞKİN AŞILAMA
 • BRUSELLOZ
 • DEZENFEKSİYON STERİLİZASYON
 • OZONTERAPİ
Eğitim
 • LİSANS VE UZMANLIK :OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • ENFEKSİYON KONTROL HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI:SAĞLIK BAKANLIĞI
 • OZONTERAPİ SERTİFİKASI: SAĞLIK BAKANLIĞI
 • ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DERGİLERDE, KONGRE KİTAPÇIKLARINDA YAYINLANMIŞ 80 DEN FAZLA YAYINI MEVCUTTUR.
İş Deneyimi
 • BOZÜYÜK SSK HASTANESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI VE LABORATUVAR SORUMLU HEKİMLİĞİ
 • YUNUSEMRE DEVLET HASTANESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI VE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTE BAŞKANLIĞI
 • YEDH MAVİ HASTANE PALYATİF ÜNİTESİ KONSÜLTAN HEKİMLİĞİ
 • YEDH İKİ EYLÜL YERLEŞKESİ YARA BAKIM MERKEZİ SORUMLU HEKİM VE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • KAMU HASTANELER KURUMU AKILCI İLAÇ KULLANIMI İL KOORDİNATÖRÜ
 • KAMU HASTANELER KURUMU ENFEKSİYON İL KOORDİNATÖRÜ
 • ESKİŞEHİR AĞIZ DİŞ HASTANESİ DANIŞMAN HEKİMLİĞİ
 • ESKİŞEHİR ZÜBEYDE HANIM KADIN DOĞUM VE COCUK HASTANESİ DANIŞMAN HEKİMLİĞİ
 • ÖZEL ÖMÜR TIBBI TAHLİL LABORATUVARI İŞLETMESİ
 • ÖZEL ANADOLU HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI
Üyelikler
 • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
 • KLİMİK
 • YARA BAKIM DERNEĞİ
Yabancı Dil
 • İNGİLİZCE
Tecrübe
 • AKUT VE KRONİK HEPATİTLER
 • DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARI VE YARA BAKIMI
 • DİRENÇLİ GENİTOÜRİNER SİSTEM , YUMUŞAK DOKU, ALT VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
 • HASTANE ENFEKSİYONLARI
 • ERİŞKİN AŞILAMA
 • BRUSELLOZ
 • DEZENFEKSİYON STERİLİZASYON
 • OZONTERAPİ
Eğitim
 • LİSANS VE UZMANLIK :OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • ENFEKSİYON KONTROL HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI:SAĞLIK BAKANLIĞI
 • OZONTERAPİ SERTİFİKASI: SAĞLIK BAKANLIĞI
 • ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DERGİLERDE, KONGRE KİTAPÇIKLARINDA YAYINLANMIŞ 80 DEN FAZLA YAYINI MEVCUTTUR.
İş Deneyimi
 • BOZÜYÜK SSK HASTANESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI VE LABORATUVAR SORUMLU HEKİMLİĞİ
 • YUNUSEMRE DEVLET HASTANESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI VE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTE BAŞKANLIĞI
 • YEDH MAVİ HASTANE PALYATİF ÜNİTESİ KONSÜLTAN HEKİMLİĞİ
 • YEDH İKİ EYLÜL YERLEŞKESİ YARA BAKIM MERKEZİ SORUMLU HEKİM VE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • KAMU HASTANELER KURUMU AKILCI İLAÇ KULLANIMI İL KOORDİNATÖRÜ
 • KAMU HASTANELER KURUMU ENFEKSİYON İL KOORDİNATÖRÜ
 • ESKİŞEHİR AĞIZ DİŞ HASTANESİ DANIŞMAN HEKİMLİĞİ
 • ESKİŞEHİR ZÜBEYDE HANIM KADIN DOĞUM VE COCUK HASTANESİ DANIŞMAN HEKİMLİĞİ
 • ÖZEL ÖMÜR TIBBI TAHLİL LABORATUVARI İŞLETMESİ
 • ÖZEL ANADOLU HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI
Üyelikler
 • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
 • KLİMİK
 • YARA BAKIM DERNEĞİ
Yabancı Dil
 • İNGİLİZCE

UZM. DR. Kubilay Çağlar
BAŞHEKİM YARDIMCISI DEPUTY CHIEF PHYSICIAN Médecin en chef adjoint نائب كبير الأطباء

UZM. DR. Kubilay Çağlar

Tecrübe
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Direktörlüğü
 • Anestezi Türleri Uygulaması ; ”Kardiyak Anestezi, Genel Anestezi Oparesyonları, Rejonel Anestezi, Ağrısız Doğum, Periferik Bloklar, CPR,
 • Yoğunbakım Hasta Takip ve Tedavisi
 • TEE (Transesophageal Echocardiography) , IABP (Intra-aortic balon Pompa Uygulaması)
 • Percuton Trokeostomi
 • Acil Müdahale Bronkoskopisi
 • Kardio Pulmoner Bypass ve Kalp Akciğer Pompa Kullanımı
 • Göğüs Tüpü Uygulaması, Geçici PACE MAKER Takılması
Eğitim
 • 1983-1990 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1996-2001 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon
İş Deneyimi
 • 1990-1993 Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi Acil Servis
 • 1993-1995 Ankara Numune Hastanesi Acil Servis
 • 1995-1996 Ankara Numune Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım
 • 2001 Sinop Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2001-2005 Özel Çankaya Hastanesi Ankara
 • 2003-2005 Özel Güven Hastanesi Ankara
 • 2005-2012 Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir
 • 2012-2017 Özel Ümit Hastanesi Eskişehir
 • 2017-   Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi
Experience
 • Clinical directorate of Anaesthesiology and Reanimation
 • Implementation of Different Types of Anaesthesia; “Cardiac Anaesthesia, General Anaesthesia Operations, Regional Anaesthesia, Painless Childbirth, Peripheral Nerve Blocks, CPR,
 • Follow-up and Treatment of Intensive Care Patient
 • TEE (Transesophageal Echocardiography), IABP (Intra-aortic balloon pump treatment)
 • Percutaneous Tracheostomy
 • Emergency Bronchoscopy
 • Cardiopulmonary Bypass and Use of Cardiopulmonary Bypass Pump
 • Implementation of Chest Tube, Insertion of Temporary Pacemaker
Faculty of Education
 • 1983-1990 School of Medicine, Akdeniz University
 • 1996-2001 Anaesthesiology and Reanimation, Turkish Higher Specialization Hospital
Work Experience
 • 1990-1993 Emergency, Isparta Yalvaç State Hospital
 • 1993-1995 Emergency, Ankara Numune Hospital
 • 1995-1996 Neurosurgical Intensive Care, Ankara Numune Hospital
 • 2001 Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Sinop State Hospital
 • 2001-2005 Private Çankaya Hospital, Ankara
 • 2003-2005 Private Güven Hospital, Ankara
 • 2005-2012 Private Anadolu Hospital, Eskişehir
 • 2012-2017 Private Ümit Hospital, Eskişehir
 • 2017- Private Eskişehir Anadolu Hospital

-

-


OP. DR. Tuncer Göker
BAŞHEKİM YARDIMCISI DEPUTY CHIEF PHYSICIAN Médecin en chef adjoint نائب كبير الأطباء

OP. DR. Tuncer Göker

Tecrübe
 • Lomber ve Servikal Mikrodiskektomi (Bel ve Boyun Fıtığı)
 • Omurga Kırık ve Kaymalar
 • Periferik Sinir Hastalıkları
 • Beyin Tümörleri
 • Doğuştan ortaya çıkan Omurilik Hastalıkları
 • Kafa Travmalarına Bağlı Beyin Kanamaları
 • Hidrosefali  (Beyinde Su Toplaması)
Eğitim
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995-2002
 • Nöroşirurji Ankara Numune Hastanesi 2005-2010
 • Türk Nöroşirurji Derneği "Posterior Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu" 2014
 • Avrupa Birliği ETPOD Projesi ve Sağlık Bakanlığının "Organ Temininde Yeni Adımlar" Projesi Ortak Eğitimi
İş Deneyimi
 • Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2010-2014
 • Eskişehir Özel Acıbadem Hastanesi  2014-2015
Yabancı Dil
 • İngilizce
Experience
 • Lomber and Cervical Micro discectomy
 • Spinal Fractures and Failure
 • Peripheral Neuropathy
 • Brain Neoplasms
 • Congenital Spinal Disorders
 • Traumatic Brain Haemorrhage
 • Hydrocephalic
Faculty of Education
 • School of Medicine, Eskişehir Osmangazi University 1995-2002
 • Neurosurgery, Ankara Numune Hospital 2005-2010
 • Posterior Spinal Instrumentation Techniques Course, Turkish Neurosurgical Society, 2014
 • Cooperative Training of the ETPOD Project of the European Union and the “New Steps in Organ Procurement” Project of the Ministry of Health
Work Experience
 • Kayseri Training and Research Hospital (2010-2014)
 • Eskişehir Private Acıbadem Hospital  (2014-2015)
Foreign Language
 • English

-

-


GAMZE ONAR BAŞARANGİL
BAŞHEMŞİRE HEAD NURSE Matrone العاملة في المستشفي

GAMZE ONAR BAŞARANGİL

Eğitim

 • Gazi Üniversitesi (2000-2002-Yatay geçiş)
 • Osmangazi Üniversitesi (2002-2004) (Hemşirelik Bölümü ve Yüksekokul Birincisi)
 • Anadolu Üniversitesi  Yönetim ve Organizasyon Bölümü- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2014-2016)

İş Deneyimi

 • Eczacıbaşı/Georgia Pacific Grubu – Sağlık Eğitimcisi (2003-2004)
 • Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri – Hemodiyaliz , Periton Diyaliz Hemşiresi (2004-2007)
 • Özel International Diyaliz Merkezi- Hemodiyaliz Hemşiresi (2007-2009)
 • Özel BSK Kütahya Anadolu Hastanesi – Cerrahi Servis Hemşiresi- Kadın Doğum Servis Sorumlu Hemşiresi- Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi- Kalite Yöneticisi- Başhemşire (2009-2013)
 • Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi- Başhemşire (2013-Devam ediyor)

Tecrübe/Sertifikalar

 • 15. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi (2005)
 • Periton Diyalizi, Akut Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yaklaşımları Kursu (2005)
 • Periton Diyalizi’ nde Kronik Komplikasyonlar Kursu (2006)
 • 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi (2006)
 • İletişim Becerileri – Masters Training International (2006)
 • Yenidoğan İşitme Tarama Programı  (2010)
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası (2010)
 • 10. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu (2014)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği  Eğitimi (2014)
 • Afet Eğitimi- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (2015)
 • VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (2016)
 • Hastane Afet Planı Uygulayıcı Eğitimi (2017)
 • Hemşirelikte İnovatif Düşünme (2017)
 • Yalın Hastane Kongresi (2018)
 • Yalın Sağlık Eğitimi- Yalın Sağlık Enstitüsü (2018)
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Eğitim Programı – Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (2018)
 • Hemşirelikte Liderlik Sempozyumu (2018)

Yabancı Dil

 • İngilizce

Education

 • Gazi University (2000-2002-Undergraduate Transfer)
 • Osmangazi University (2002-2004) Nursing Department and ( Top Student of College)
 • Anadolu University Department of Administration and Organisation –Management of Health Instution (2014-2016)

Work Experience

 • Eczacıbaşı/Georgia Pacific Group Health Trainer (2003-2004)
 • Eczacıbaşı Health Services – Hemodialysis, Peritoneum Dialysis Nurse(2004-2007)
 • Private International Dialysis Center Hemodialysis Nurse(2007-2009)
 • Private BSK Kütahya Anadolu Hospital – Surgery Departmen Nursing – Jınekology Department Supervisor Nurse- Infection Control and Education Nurse-Quality Manager –Head Nurse (2009-2013)
 • Private Eskişehir Anadolu Hospital- Head Nurse(2013-continuing)

Experience & Certifications

 • 15th National Kidney Disease Dialysis and Transplantaion Nursing Congress(2005)
 • Peritoneum Dialysis, Acut Complications and Nursing Approach Training (2005)
 • Peritoneum Dialysis Cronic Complications Trainining (2006)
 • 16th National Kidney Disease Dialysis and Transplantation Nursing Congress (2006)
 • Communication Skills –Master Training International (2006)
 • Neonatal Hearing Screanning Program (2010)
 • Neonatal Resuscitation Program Certificate (2010)
 • 10th Neonatal Intensive Care Nursing Semposium (2014)
 • Occupational Health and Safety Education (2014)
 • Disaster Education- Provincial Directorate of Disaster and Emergency(2015)
 • VI. International Health Performance and  Quality Congress (2016 )
 • Hospital Disaster Plan Education (2017)
 • Innovative Thinking on                Nursing (2017)
 • Simple Hospital Congress(2018)
 • Simple Health Education-Simple Health Instutitions(2018)
 • Medical Waste Control Education Program –Provincial Directorate of Environment and Urbanisation (2018)
 • Nursing Leadership Symposium (2018 )

Foreign Language

 • English

-

-