x
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Kabul edebilir veya detaylı bilgi alabilirsiniz. We use cookies to enhance your experience.By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Detaylı bilgi More info Kabul Ediyorum I agree
Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Cookie Consent Cookie Consent Cookie Consent

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Cookie Consent Cookie Consent Cookie Consent

Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastanemiz tüzel kişiliği Medes Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak hizmet vermektedir.

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve Hastane tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. HASTANE TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm’de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

adınız, soyadınız,
– T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
– doğum yeri ve tarihiniz,
– cinsiyetiniz,
– adresiniz,
– telefon numaranız,
– e-posta adresiniz,
– Hastane tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız,
– ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,
– özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
– Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
– laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,
– bizimle iletişim geçtiğiniz takdirde ses kaydınız,
– hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
– Hastane dış kameranın görüş alanındaki araç plaka veriniz,
ozelanadoluhastanesi.com web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,
– e-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:

a) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
b) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
c) Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;
d) Hastane’nin iç işleyişini planlanma ve yönetme,
e) Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;
f) Faturalandırma yapılması;
g) Kimliğinizin doğrulanması;
h) Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması;
i) Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;
j) Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;
k) Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;
l) Hastane’in iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;
m) Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;
n) Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;
o) İlaç veya tıbbi cihaz temini.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu,

 • Özel Anlaşmalı Kurumlar ve Özel sigorta şirketlerine tabi hastalarımızın bağlı olduğu kurum/şirketler,

 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,

 • İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri,

 • Nüfus Genel Müdürlüğü,

 • Türkiye Eczacılar Birliği,

 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri,

 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,

 • Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatlarımız,

 • Kurumlarımızı denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri,

 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Hastane’nin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

5.ÇEREZLER

Bu sitenin doğru çalışması için zaman zaman cihazınıza çerez adı verilen küçük veri parçaları yerleştirmekteyiz. Hemen hemen tüm büyük siteler bunu yapmaktadır.

Çerez nedir?

Cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bu sayede sitemize tekrar geldiğinizde örneğin yazar girişi için gerekli bilgiler otomatik olarak giriş yapmanızı sağlar ve tercih ettiğiniz dil, görüntü seçenekleri vb. bilgileri tekrar tekrar girmeniz gerekmez.

Çerezleri nasıl kullanıyoruz?

Sayfalarımız çerezleri aşağıdakileri hatırlamak için kullanır. Sizi tespit etmek için veya burada yazılı amaçlar dışında asla kullanılmaz :

 • yazar girişi detaylarınız
 • anket gibi sorulara cevap verdiyseniz tekrar aynı sayfanın size gösterilmemesi için
 • çerez kullanımını kabul ettiğinizin onayı

Başka çerezler var mı?

Bazı sayfalarımız Google Adsense gibi ziyaret ettiğiniz sayfaları ve benzer bilgileri tutan çerezler içerir. Bu çerezler ilgi alanınıza giren doğru reklamların size gösterilmesi için kullanılır.

Çerezleri nasıl kontrol edebilirim

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir ya da silebilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi aboutcookies.org adresinden alabilirsiniz.

Sitemizdeki çerezlere Kabul Ediyorum tuşuna basarak izin verebilirsiniz

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember:

 • your display preferences, such as contrast colour settings or font size and your login details as author
 • if you have already replied to a survey pop-up that asks you if the content was helpful or not (so you won’t be asked again)
 • if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

Do we use other cookies?

Some of our pages or subsites may use additional or different cookies to the ones described above. If so, the details of these will be provided in their specific cookies notice page. You may be asked for your agreement to store these cookies.

One of the 3rd party cookies belongs to Google Adsense which stores visited sites or such data to show you proper ads related to your interests.

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

You can easily accept the cookies on this site by choosing the following : Ok .

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember:

 • your display preferences, such as contrast colour settings or font size and your login details as author
 • if you have already replied to a survey pop-up that asks you if the content was helpful or not (so you won’t be asked again)
 • if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

Do we use other cookies?

Some of our pages or subsites may use additional or different cookies to the ones described above. If so, the details of these will be provided in their specific cookies notice page. You may be asked for your agreement to store these cookies.

One of the 3rd party cookies belongs to Google Adsense which stores visited sites or such data to show you proper ads related to your interests.

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

You can easily accept the cookies on this site by choosing the following : Ok .

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember:

 • your display preferences, such as contrast colour settings or font size and your login details as author
 • if you have already replied to a survey pop-up that asks you if the content was helpful or not (so you won’t be asked again)
 • if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

Do we use other cookies?

Some of our pages or subsites may use additional or different cookies to the ones described above. If so, the details of these will be provided in their specific cookies notice page. You may be asked for your agreement to store these cookies.

One of the 3rd party cookies belongs to Google Adsense which stores visited sites or such data to show you proper ads related to your interests.

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

You can easily accept the cookies on this site by choosing the following : Ok .