x
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Kabul edebilir veya detaylı bilgi alabilirsiniz. We use cookies to enhance your experience.By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Detaylı bilgi More info Kabul Ediyorum I agree
Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Hasta Hakları PATIENT RIGHTS Droits des patients حقوق المريض

Hasta Hakları PATIENT RIGHTS Droits des patients حقوق المريض

Hasta hakları esas olarak, temel insan haklarının ve değerlerinin sağlık hizmetlerine uygulanmasını ifade eder.Dayanağını insan haklarıyla ilgili temel belgelerden almaktadır.   Daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklar olarak tanımlamak mümkündür.

1- HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

* Hastalarımız hiç bir din, dil, cinsiyet,ırk, inanç ya da ödeme şekli gözetmeksizin mevcut imkanlardan yararlanma, doktorunu ve sağlık kuruluşunu seçme ve tedavinin herhangi bir aşamasında değiştirme hakkına sahiptir.   

2- SAYGI VE İTİBAR GÖRME HAKKI

*Hastalarımız her zaman her koşulda saygılı,nazik,şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.

3- MAHREMİYET HAKKI       

*Hastalığı ile ilgili kayıtların ve bilgilerin, güvenliğini ve gizliliğini (öldükten sonra dahi) isteme hakkına,

*Hasta tedavisi ile ilgisi doğrudan olmayan kişiler ile konuşmayı veya bu kişileri görmeyi reddetme hakkına,  

*Görüşme ve muayene aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel  gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına,

*Hastaya ait eşyaların korunması ve ek güvenlik isteme hakkına sahiptir.     

4-  KİMLİĞİ BİLME  HAKKI     

*Hasta aldığı hizmetler boyunca ilgili  personelin kimliklerini ve görevlerini bilme hakkına sahiptir.

5-BİLGİ EDİNME HAKKI

*Hasta kendisine ait tıbbi kayıtlara istediği an ulaşma hakkına sahiptir.Gerekirse kendisinin tayin ettiği kişiye bilgi verilmesini talep edebilir.     

*İlgili hekimden hastalığın teşhisi, tedavisi ve bilinen prognozu ile ilgili olarak bilgi alma hakkına sahiptir.    

*Hastaya bilgi verilmesinin tıbben uygun olmadığı durumlarda, bilgiyi yasal vasisi isteyebilir.

*Hasta yabancı uyruklu ise, bilgilerin tercüman aracılığı ile verilmesi hakkına sahiptir.

6- HABERLEŞME HAKKI

*Hasta sağlık kuruluşunun kuralları çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, dışarıdaki kişilerle yazılı ve sözlü olarak iletişim kurma hakkına,

*Yabancı uyruklu hastalar, ücretini kendisi ödemek kaydı ile tercüman talep etme hakkına sahiptir.

7- HASTADAN RIZA ALINMASI

*Hasta tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararlara katılma hakkına sahiptir,

*Rızası olmadan araştırma amacı ile çalışmalara dahil edilemez,

*Hastanın bir bedel veya başka bir menfaat karşılığı, organ veya dokusu alınamaz, satılamaz,

*Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve girişimin acil olduğu durumlarda eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim iki hekim kararı ve yazılı onayı ile yapılabilir.    

8- DANIŞMA HAKKI

*Hastamız kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde,başka bir uzmandan konsültasyon isteyebilir.

*Konsültasyon sonrası önerilen tedavi ise hastane personeli tarafından uygulanır.     

9- PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME

*Hasta ya da yasal temsilcisi, önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir.

*Tedaviyi reddeden hastaya hekim tarafından başına gelebilecek riskler hakkında bilgi verilir ve bilgilendirildiğine dair imzalı belge alınır.

*Daha önce tedaviyi reddeden hastanın tekrar başvurması halinde gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır.

10- TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ

*Hasta, sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği ücretlerin açık ve detaylı faturasını alma hakkına sahiptir.  

 11- SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK ALMA HAKKI   

*Hastalarımız,tedavisine engel olunmadığı sürece kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançları ile ilgili görev ve sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, ziyaretçi ve refakatçi kabul etme haklarına sahiptir.     

12- HASTA ŞİKAYETLERİ

*Hastalarımızın şikayetlerinin dikkate alınarak değerlendirilme, sonuçlandırılma ve sonucundan haberdar edilme hakkı vardır.

*Hasta, hukuki hakları için de yargıya başvurma hakkına sahiptir.   

13- SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI

*Hasta, sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir.

14- DİNİ HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

*Hastalarımız diğer hastaları etkilemeden,kendi sağlığını riske etmeden hastane kuralları çerçevesinde dini ibadetlerini yerine getirebilirler.

*Bedelini ödemek kaydıyla din adamı İsteyebilirler.      

 

   

 

     

     

   

  

Patient rights mainly refer to the application of basic human rights and values to health services.It is based on basic documents related to human rights.It is possible to define patients and health care providers as rights that should be taken together for a better health environment. 

1- THE RIGHT TO USE IN SERVICE

*Our patient without any discrimination of religion, language, sex, race, faith or form of payment,the right to use existing facilities, the right to choose a doctor and health care provider, and to change at any stage of treatment.

2- THE RIGHT TO USE IN GET RESPECT AND REPUTATION

Our patients are always entitled to service in a respectful, courteous, affectionate and friendly environment in all circumstances.

3- PRIVACY RIGHT

*The right to request records and information about the disease, its security and privacy (even after it has been killed).

*Talking with people who are not related to patient treatment or has the right to refuse to see these people

*During the interview and inspection phases,the right to be in an environment that provides adequate visual and auditory confidentiality,

*It has the right to protect the property of the patient and to request additional security.

4- THE RIGHT TO KNOW IDENTITY

*The patient has the right to know the identity and duties of the relevant personnel throughout the services he receives.

5-RIGHT TO KNOW INFORMATION

*The patient has the right to access his / her medical records at any time.If necessary, he may request that the person appointed by him be informed.

*The physician concerned has the right to receive information regarding the diagnosis of the disease, its treatment and its known prognosis.

*When the patient is not medically appropriate,legal guardian may request information.

6- RIGHT TO COMMUNICATION

*The patient has the right to accept visitors on the basis of the rules of the health institution and to communicate verbally with the outside persons.

*Foreign nationals have the right to request an interpreter on condition that they pay the fee themselves.

7- PATIENT APPROVAL

*The patient has the right to participate in decisions regarding treatment,

*The patient can not be included in research studies without approval,

*Can not be taken organ or tissue for money or benefit from the patient.

*If the consent of the legal representative of the hospital is necessary and the consent is urgent and the consent of the representative can not be obtained on time, the medical intervention may be done by two physician decisions and written approval.

8- RIGHT TO CONSULTANCY 

*If our patient accepts his / her request and additional payment, he or she may request a consultation from another expert.

*The recommended treatment after consultation is applied by hospital personnel.

9- DO NOT ACCEPT PLANNED TREATMENT

*The patient or legal representative has the right to refuse the proposed treatment.

*When the patient refuses treatment,is given information about the risks that may arise from the physician and the signing of information.

*If a patient refuses treatment before, the patient has the right to receive necessary medical care and treatment again.

10- EXAMINATION AND TREATMENT CHARGE

*The patient has the right to receive a clear and detailed bill of the fees to be paid for the service provided.

11- RIGHT TO TAKE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT

*Our patients have the right to wear their own clothes and use their duties and symbols related to their beliefs, to receive social and psychological support, to accept visitors and companions as long as they are not impeded by their treatment.

12- PATIENT COMPLAINTS

*Our patients have the right to be evaluated, finalized and informed about their complaints.

*The patient also,has the right to apply for jurisdiction.

13- HEALTH ORGANIZATION RULES AND APPLICATIONS

* The patient has the right to be informed about the health institution's rules and practices.

14- THE RIGHT TO BENEFIT FROM RELIGIOUS SERVICES

*Our patients can perform their religious worship without affecting other patients and without risking their own health within the framework of hospital rules.

*With the condition of paying the fee, the clergy may ask.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-