.

KALİTE

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi, Kalite Yönetim Sistemi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) doğrultusunda oluşturulmuştur.

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Personelimizin yetkinliğini geliştirerek hastanemiz kalite alt yapısını sürekli iyileştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak
  • Tüm hizmetlerimizi mevzuat hükümleri ve akreditasyon gerekleri çerçevesinde, ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek

AMACIMIZ

Hastanemizde verilen sağlık hizmetinin etkin, verimli ve güvenilir şekilde sunulmasını sağlayarak, süreklilik kazandırmak.

Hasta ve çalışan güvenliği ile sunduğumuz sağlık hizmetimiz ile memnuniyet oranlarımızı en üst seviyeye çıkarmak.

 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARIMIZ

  • Kurumumuzun hedef ve politikaları ile yasal mevzuatlar doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini oluşturmak, takip etmek ve denetlemek
  • Tüm hastane personeli ve hasta/hasta yakını eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek planlamak ve verilmesini sağlamak
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi ile ilgili süreçleri yönetmek
  • Kurum içerisinde, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları uygunluklarını kontrol etmek amacıyla öz değerlendirme (iç tetkik) planları yaparak uygulanmasını sağlamak. Sonuç raporları doğrultusunda düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunmak.
  • Belirli aralıklarla, Kalite Yönetim Sistemi hakkında üst yönetime rapor hazırlamak ve sunmak.
  • Çalışan ve hasta görüşlerimizin analizlerini çıkarmak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri başlatmak ve süreci takip etmek.
  • Ekip ve komite toplantılarına katılarak alınan kararların uygulanıp, uygulanmadığını takip etmek.