.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası; daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Oryantasyon Eğitimleri ve sahada aldığımız tedbirler ile çalışanlarımıza, stajyer öğrencilerimize, hastalarımıza, refakatçilerimize ve ziyaretçilerimize güvenli ve sağlıklı bir ortam sunma çabası içerisindeyiz.

Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi olarak;

 • Hastalık, yaralanma, acil durum gibi can ve mal güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,
 • Organizasyonun her kademesi ve paydaşlarımızın katılımı ile sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi için gerekli tüm olanakları kullanmayı,
 • Proaktif önlemler alarak “sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı” yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında bilinci arttırmayı, farkındalık oluşturmayı ve yetkinlikleri geliştirmeyi,
 • Bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek İSG performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Çalışanların katılımıyla tüm çalışma alanlarında etkili bir risk analizini yaparak, iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek riskleri elimine etmeyi / kabul edilebilir seviyeye indirmeyi,
 • Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yapmayı ve gerekli tedbirleri almayı,
 • Hastanemize hizmet veren yüklenici firmaların İSG performanslarını takip etmeyi ve gerekli işbirliğini sağlamayı,
 • Hastanemizdeki tüm faaliyetlerimizde Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat ve standartlarına uygun hareket etmeyi,
 • Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunmayı,
 • Yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat ve standartları doğrultusunda her türlü tedbiri almayı, çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için araç gereç ve kişisel koruyucu donanımı temin etmeyi ve kullanılmasını sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturarak gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmeyi

         taahhüt ederiz.

Tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve yükleniciler Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi İSG Politikasına uymakla sorumludur.