x
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Kabul edebilir veya detaylı bilgi alabilirsiniz. We use cookies to enhance your experience.By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Detaylı bilgi More info Kabul Ediyorum I agree
ÖZEL ANADOLU HASTANESİ ESKİŞEHİR

HABERLER

NEWS

EREKTİL DİSFONKSİYON (SERTLEŞME BOZUKLUĞU ) TEDAVİSİNDE EN YENİ TEKNOLOJİK YÖNTEM! EREKTILE DYSFUNCTION THE NEWEST TECHNOLOGICAL METHOD IN TREATMENT! . .

EREKTİL DİSFONKSİYON  (SERTLEŞME BOZUKLUĞU ) TEDAVİSİNDE  EN YENİ TEKNOLOJİK YÖNTEM!

Şok Dalga Tedavisi  ( Low-intensity extracorporeal shockwave therapy ,LI-ESWT )

Erektil disfonksiyon (ED), bir erkeğin ile partnerinin yaşam kalitesini ciddi bir biçimde etkileyen ve seksüel ilişki için yeterli ereksiyonun (sertliğin) sağlanamaması olarak tanımlanan bir sağlık problemidir. Genellikle 40 yaş üstü erkekleri etkilemekte, Türkiyede ve dünyada benzer oranlarda görülmektedir.  40-70 yaş arası erkeklerde görülme sıklığı yaklaşık %50-60 ve üzerinde olduğu yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir.

İlerleyen yaşla beraber sertleşme bozukluğu (ED) görülme sıklığı ve şiddeti artış gösterir, %2 den %60 ‘a kadar. Ancak genellikle yaş ile ortaya çıkan normal bir olay gibi kabul edilerek veya utanma nedeni ile tedavi yolu aranmamaktadır.

Özellikle sigara ve alkol tüketimi, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kan yağlarında yükseklik, obesite,  depresyon gibi hastalıklar ve ayrıca bu hastalıkların (Hipertansiyon, Şeker hastalığı v.b.) tedavisinde kullanılan ilaçlar sertleşme sorunu açısından ciddi derecede risk oluşturur.

Şok dalga tedavisi nedir?

Vücut dışı şok dalga tedavisi (LI-ESWT) sertleşme fonksiyonunun iyileştirilmesi için çok düşük yoğunluklu odaklanmış şok dalgalarının kısa aralıklar halinde penise verildiği bir tedavidir. Birden fazla seans (6 ya da 12)  halinde uygulanır ve gerekirse tekrarlanabilir.

Şok dalga tedavisi (LI-ESWT),  sertleşme bozukluğu (ED) için kullanılan olan en yeni teknolojik bir tedavi yöntemidir.

Sertleşme bozukluğu (ED) nedeniyle alınan ilaç tedavileri aslında ED’nin altta yatan patofizyolojisini yani hastalığa neden olan durumu düzeltmemektedir.  Spontan- kendiliğinden gelişen ereksiyonu sağlamaya bir etkisi yoktur. Bu durum ED’nin tedavisinde farklı yeni tedavi stratejileri gereksinimini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak ‘’düşük enerji yoğunluklu ESWT (Li-ESWT)’’ tedavisi  yani Şok dalga tedavisi spontan- kendiliğinden gelişen  ereksiyonu da düzeltebileceği, kalıcı bir tedavi olma şansı vermektedir.

Nasıl etki eder?

LI-ESWT ile oluşturulan şok dalgaları penis dokusunda küçük çaplı bir hasar meydana getirir böylece çok sayıda biyolojik değişikliklere neden olur. Sonuçta kök hücrelerinide harekete geçirerek vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını aktive eder hızlandırır.  Hücre düzeyinde bu uyarılarla dokuda yeni damar oluşumunu sağlayarak kanlanmayı arttırmaktadır. Oluşan yeni kan damarları penise giden kan akımı artmış olur. Bu durum, sertleşme sağlama ve bunu devam ettirme kapasitesini artırır. Bu yeni yöntemle erkeklerin korkulu rüyası olan sertleşme problemi kısa sürede, tedavi edilebilmektedir.

Nasıl uygulanır?

Sertleşme sorunu ile başvuran her hastaya uygulanabilen yan etkisiz bir yöntemdir. Sertleşme sorunu ile başvuran hastalarda Şok dalga tedavisi hastalığın derecesine göre 6 seans ve gerek duyulursa 12 seansa kadar uygulanır. Haftada 2 gün, 3 gün veya her gün şeklinde uygulanır.

Her seans ortalama 15 dakika sürmekte ve poliklinik şartlarında uygulanmaktadır.

Tedavi sırasında penis ve penis köküne en az 5 noktaya düşük yoğunluklu ultrasonik ses dalgaları verilmektedir.

Tedavisi sırası ve sonrasında ağrı, acı , rahatsız edici bir durum  yoktur.

İşlem öncesinde yatıştırıcı bir ilaç, damar yolu açılması, serum takılması gibi  tedavi öncesi bir hazırlığ gerek yoktur.

Tedavi sonrasında günlük hayatta herhangi bir kısıtlama yapılmaz.

Tedavi sonuçları?

Sertleşme bozukluğu (ED) olan hastalar hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 gruba ayrılır. Şok dalga tedavisi hafif, orta grup hastalarda ortalama 6  seans  sonunda başarı  oranı %80’e kadar çıkmaktadır. Ağır gruptaki hastaların tedavi olma oranı ise %60 tır. İlave olarak yapılan seanslar başarıyı arttırmaktadır. Tedavi etkisi son seans bitiminden 4 hafta sonra başlar,  yeni damar oluşumu için ihtiyaç duyulan süredir bu ancak bazı hastada etki daha da erken başlayabilmektedir. Setleşme bozukluğu olan bu üç gruptaki hastalara uygulanan şok dalga tedavisi penisteki sertleşme bozukluğunun iyileşme -başarı oranı ve yan etkisiz olması nedeniyle ilaçların yerine tercih edilebilecek yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.  Şok dalga tedavisi (LI-ESWT) aynı zamanda  sertleşme bozukluğu dışında   peyronie hastalığı (peniste eğrilik) ve tedaviye yanıtsız kronik prostatit (prostat iltihabı) hastalıklarını başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Low-intensity extracorporeal shockwave therapy ,LI-ESWT

Erectile dysfunction (ED) is a health problem that is defined as the inability to provide sufficient erection (stiffness) for sexual intercourse, which severely affects the quality of life of the male partner.It usually affects men over 40 years old,ıt seen at similar rates in Turkey and World.it has been found that the incidence in men between the ages of 40-70 is about 50-60% or more.The incidence and severity of erectile dysfunction (ED) with progressive age increases until %2-%60.

However, it is generally accepted as a normal occurrence with age or for the reason of ashamed.Especially smoking and alcohol consumption, diabetes, high blood pressure, heart disease, high blood fat, obesity, depression and also medicines used in the treatment of these diseases (hypertension, diabetes mellitus etc.) pose a serious risk of hardening problems.

What is shock wave therapy?

Extracorporeal shock wave therapy (LI-ESWT) is a treatment in which very low intensity focused shock waves are given to the penis in short intervals to improve the curing function.It is administered in multiple sessions (6 or 12) and can be repeated if necessary.Shock wave therapy (LI-ESWT) is the latest technological treatment for erectile dysfunction (ED).Drug treatment due to erectile dysfunction (ED) does not actually correct the underlying pathophysiology of ED, which is the disease.There is no effect on maintaining a spontaneous-erection erection.This suggests the need for different treatment strategies in the treatment of ED

As a result, '' low-energy ESWT (Li-ESWT) '' therapy, ie Shock wave therapy, gives spontaneous chance to be a permanent treatment that can also correct spontaneous erection.

How does it effect?

The shock waves generated by LI-ESWT cause small damage to the penis, causing numerous biological changes.As a result, it accelerates activation of the natural healing mechanisms of the body by acting on the stem cells.At the cell level, these stimulants increase blood flow by providing new blood vessel formation in the tissue.The resulting blood vessels will increase blood flow to the penis.This improves the hardening and maintaining capacity.With this new method, the problem of hardening of men, which is a fearful dream, can be treated in a short time.

How does it implementation?

It is a side-effect method that can be applied to any patient who has a problem with hardening.Shock wave therapy is applied to 6 sessions according to the severity of the disease and up to 12 sessions if necessary.It is administered as 2 days, 3 days or every day in a week.

Each session lasts approximately 15 minutes and is administered according to the outpatient conditions.Low intensity ultrasonic sound waves are given to the penis and penis roots at least 5 points during treatment.There is no pain, pain, or disturbance during and after the treatment.There is no pre-treatment preparation, such as a soothing medication, vascular access, serum insertion, etc. before the procedure.There is no restriction in daily life after treatment.

Treatment results?

Patients with erectile dysfunction (ED) are divided into 3 groups as mild, moderate and severe.Shock wave therapy is mild, with a mean success rate of up to 80% after 6 sessions in the middle group of patients.The treatment rate of the patients in the heavy group is 60%. Additional sessions enhance your success.The treatment effect starts 4 weeks after the last session,this is necessary for the formation of new vessels, but in some patients the effect can start sooner.Shock wave therapy applied to the patients in these three groups with erectile dysfunction the cure of erectile dysfunction in the penis has a recovery-to-success ratio and side-effect, which is a new method that can be substituted for drugs.Shock wave therapy (LI-ESWT) can also successfully treat peyronie's disease (curvature in the penis) and chronic prostatitis (prostate inflammation) without treatment, except for erectile dysfunction.

.

.