x
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Kabul edebilir veya detaylı bilgi alabilirsiniz. We use cookies to enhance your experience.By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Detaylı bilgi More info Kabul Ediyorum I agree
Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Hastane Doktorlarımız

HOSPITAL DOCTORS

Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Doktorlarımız

OUR DOCTORS

Özcan YÜCEL
Kardiyoloji
CARDIOLOGY
CARDIOLOGIE
امراض القلب

Uzm. Dr. Özcan YÜCEL

SPECIALIST M.D. Özcan YÜCEL

Exp. Dr. Özcan YÜCEL

إكسب Özcan YÜCEL

Email: ozcan.yucel@ozelanadoluhastanesi.com
Email: ozcan.yucel@ozelanadoluhastanesi.com
Email: ozcan.yucel@ozelanadoluhastanesi.com
Email: ozcan.yucel@ozelanadoluhastanesi.com
Tecrübe
Experience
Experience
Experience
 • Genel Kardiyoloji
 • Girişimsel (İnvazif Kardiyoloji)
 • Koroner anjiografi 
 • Stent implantasyonu
 • Ekokardiyografi
 • Transözofagial (TEE) Eko
 • Pediatrik EKO
 • Mitral Balon valvuloplasti
 • Pulmoner balonvalvuloplasti
 • Kalp deliklerinin (ASD, VSD,PDA..) kapatılması
 • Kardiyak Elektrofizyoloji
 • Ritim bozukluklarının radyofrekans (RF) ile tedavisi
 • Kalp pili takılması ve takibi
 • Ani ölümü önlemede ICD cihazı takılması ve takibi
 • Aritmiler (Ritim bozuklukları)
 • Ayak ve kol damarı anjiografisi ve stent takılması
 • Karotis (şahdamarı) anjiografisi  ve stent takılması
 • Böbrek anjiografisi ve stent takılması
 • HOCM´da septal ablasyon 
 • Kalp yetmezliğide kalp pili takılması
 • Ketojenik Beslenme
 • Kalp sağlığı beslenmesi
 • Obezite
 • Dislipidemilerin ilaçsız tedavisi
 • Metabolik Sendrom
 • Hipertansiyon 
 • Spor Kardiyolojisi
 • Sporcu beslenmesi
 • Karaciğer yağlanmasının ilaçsız tedavisi
 • Diabet tedavisi
 • Dirençli hipertansiyonda Renal denervasyon
 • Pulmoner emboli proflaksisinde Venakava filtresi takılması
 • Pulmoner embolide invasif girişim
 • Senkop (bayılma) ve TİLT testi
 • General Cardiology
 • Interventional Invasive Cardiology
 • Coronary angiography
 • Stent implantation
 • Echocardiography
 • Transesophageal (TEE) Echo
 • Paediatric ECHO
 • Mitral balloon valvuloplasty
 • Pulmonary balloon valvuloplasty
 • Closure of heart punctures (ASD, VSD, PDA etc.)
 • Cardiac Electrophysiology
 • Radiofrequency treatment for heart rhythm disorders
 • Insertion and Monitoring of Pacemakers
 • Insertion and Monitoring of ICD Device Used for Preventing Sudden Death
 • Heart Arrhythmia (Heart Rhythm disorders)
 • Foot and arm angiography and stent insertion
 • Carotid angiography and stent insertion
 • Renal angiography and stent insertion
 • Septal ablation in HOCM
 • Insertion of pacemaker in heart failure
 • Ketogenic Diet
 • Diet for Heart Health
 • Obesity
 • Drug-free treatment of dyslipidaemia
 • Metabolic Syndrome
 • Hypertension
 • Sports Cardiology
 • Sports Nutrition
 • Drug-free treatment of fatty liver
 • Diabetes treatment
 • Renal Denervation in Resistant Hypertension
 • Insertion of Vena Cava Filter in prophylaxis of pulmonary embolism
 • Invasive procedure in pulmonary embolism
 • Syncope (fainting) and TILT test
 • Genel Kardiyoloji
 • Girişimsel (İnvazif Kardiyoloji)
 • Koroner anjiografi 
 • Stent implantasyonu
 • Ekokardiyografi
 • Transözofagial (TEE) Eko
 • Pediatrik EKO
 • Mitral Balon valvuloplasti
 • Pulmoner balonvalvuloplasti
 • Kalp deliklerinin (ASD, VSD,PDA..) kapatılması
 • Kardiyak Elektrofizyoloji
 • Ritim bozukluklarının radyofrekans (RF) ile tedavisi
 • Kalp pili takılması ve takibi
 • Ani ölümü önlemede ICD cihazı takılması ve takibi
 • Aritmiler (Ritim bozuklukları)
 • Ayak ve kol damarı anjiografisi ve stent takılması
 • Karotis (şahdamarı) anjiografisi  ve stent takılması
 • Böbrek anjiografisi ve stent takılması
 • HOCM´da septal ablasyon 
 • Kalp yetmezliğide kalp pili takılması
 • Ketojenik Beslenme
 • Kalp sağlığı beslenmesi
 • Obezite
 • Dislipidemilerin ilaçsız tedavisi
 • Metabolik Sendrom
 • Hipertansiyon 
 • Spor Kardiyolojisi
 • Sporcu beslenmesi
 • Karaciğer yağlanmasının ilaçsız tedavisi
 • Diabet tedavisi
 • Dirençli hipertansiyonda Renal denervasyon
 • Pulmoner emboli proflaksisinde Venakava filtresi takılması
 • Pulmoner embolide invasif girişim
 • Senkop (bayılma) ve TİLT testi

 أمراض القلب العامة •

• التدخلي (أمراض القلب الغازية)

• تصوير الأوعية التاجية

• زرع الدعامة

• تخطيط صدى القلب

• تخطيط صدى القلب عبر المريء (TEE)

• تخطيط صدى القلب لدى الأطفال

• بالون الصمام التاجي

• البالون توسيع الصمام الرئوي

• إغلاق ثقوب القلب (ASD، VSD، PDA ..)

• عضلات القلب الكهربائية

• العلاج بالترددات الراديوية (RF) لاضطرابات ايقاع القلب

• ربط بطارية القلب ومتابعتها

• ربط جهاز ICD ومتابعته لمنع الموت المفاجئ

• ربط جهاز ICD ومتابعته لمنع الموت المفاجئ

Eğitim
Faculty of Education
Eğitim
Faculty of Education
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988-1994
 • İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Kardiyoloji 1996-2001
 • School of Medicine, Uludağ University 1988-1994
 • Department of Cardiology, İzmir Atatürk Training Hospital 1996-2001
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988-1994
 • İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Kardiyoloji 1996-2001
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988-1994
 • İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Kardiyoloji 1996-2001
İş Deneyimi
Work Experience
İş Deneyimi
Work Experience
 • Çankırı Devlet Hastanesi 2001-2002
 • Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi 2002-2004
 • Eskişehir Anadolu Hastanesi 2004-2010
 • Eskişehir Özel Ümit Hastanesi 2010-2017
 • Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi 2017- 
 • Çankırı State Hospital 2001-2002
 • Bursa Şevket Yılmaz Hospital 2002-2004
 • Eskişehir Anadolu Hospital 2004-2010
 • Eskişehir Private Ümit Hospital 2010-2017
 • Eskişehir Private Anadolu Hospital 2017-
 • Çankırı Devlet Hastanesi 2001-2002
 • Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi 2002-2004
 • Eskişehir Anadolu Hastanesi 2004-2010
 • Eskişehir Özel Ümit Hastanesi 2010-2017
 • Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi 2017- 
 • Çankırı Devlet Hastanesi 2001-2002
 • Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi 2002-2004
 • Eskişehir Anadolu Hastanesi 2004-2010
 • Eskişehir Özel Ümit Hastanesi 2010-2017
 • Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi 2017- 
Üyelikler
Membership
Üyelikler
Membership
 • Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
 • Amerikan KAlp Derneği (AHA)
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)
 • Turkish Society Of Cardiology (TKD)
 • American Heart Association (AHA)
 • European Society of Cardiology (ESC)
 • Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
 • Amerikan KAlp Derneği (AHA)
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)
 • Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
 • Amerikan KAlp Derneği (AHA)
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)
Yabancı Dil
Foreign Language
Yabancı Dil
Foreign Language
 • İyi derecede İngilzce ve Almanca
 • Good command of English and German
 • İyi derecede İngilzce ve Almanca
 • İyi derecede İngilzce ve Almanca
Kardiyoloji
CARDIOLOGY
CARDIOLOGIE
امراض القلب

Bölüm Doktorlarımız

Our Department Doctors

Bölüm Doktorlarımız

Our Department Doctors

Yoğun Bakım Ünitelerimiz

INTENSIVE CARE UNITS

Unités de soins intensifs

Yoğun Bakım Ünitelerimiz

Gastroenteroloji

GASTROENTEROLOGY

gastroentérologie

أمراض الجهاز الهضمي

Kalp ve Damar Cerrahisi

CARDIOVASCULAR SURGERY

CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

جراحة القلب والأوعية الدموية

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarı

MEDICAL MICROBIOLOGICAL LABORATORY

LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE MÉDICALE

مختبر علم الأحياء المجهرية (الميكروبيولوجيا)الطبي