Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Hastane Doktorlarımız

HOSPITAL DOCTORS

Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Doktorlarımız

OUR DOCTORS

Hüseyin Tanju Kara
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION
ANESTHÉSIOLOGIE ET RÉANIMATION
التخدير وإعادة النظر

Uzm. Dr. Hüseyin Tanju Kara

SPECIALIST M.D. Hüseyin Tanju Kara

Exp. Dr. Hüseyin Tanju Kara

إكسب Hüseyin Tanju Kara

Email: huseyin.kara@ozelanadoluhastanesi.com
Email: huseyin.kara@ozelanadoluhastanesi.com
Email: huseyin.kara@ozelanadoluhastanesi.com
Email: huseyin.kara@ozelanadoluhastanesi.com
Tecrübe
Experience
Experience
Experience
 • Genel Anestezi
 • Rejyonel Anestezi
 • Ağrısız Doğum Uygulaması
 • Yoğun Bakım Hizmetleri
 • General Anesthesia
 • Regional Anesthesia
 • Painless Birth Practice
 • Intensive Care Services

.

.

Eğitim
Faculty of Education
Eğitim
Faculty of Education
 • Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Osmangazi University Faculty of Medicine Anesthesiology and Reanimation

.

.

İş Deneyimi
Work Experience
İş Deneyimi
Work Experience
 • 1998 - 1999 Erzincan Askeri Hastanesi
 • 1999 - 2010 Eskişehir Devlet Hastanesi
 • 2010 - 2017 Özel Ümit Hastanesi
 • 1998 - 1999 Erzincan Military Hospital
 • 1999 - 2010 Eskisehir State Hospital
 • 2010 - 2017 Special Umit Hospital

.

.

Üyelikler
Membership
Üyelikler
Membership
 • Türkiye Tabipler Birliği
 • Medical Association of Turkey

.

.

Yabancı Dil
Foreign Language
Yabancı Dil
Foreign Language
 • İngilizce
 • English

.

.

Yoğun Bakım Ünitelerimiz

INTENSIVE CARE UNITS

Yoğun Bakım Ünitelerimiz

Yoğun Bakım Ünitelerimiz

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM DISEASES

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Gastroenteroloji

GASTROENTEROLOGY

Gastroenteroloji

أمراض الجهاز الهضمي

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarı

MEDICAL MICROBIOLOGICAL LABORATORY

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarı

مختبر علم الأحياء المجهرية (الميكروبيولوجيا)الطبي