x
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Kabul edebilir veya detaylı bilgi alabilirsiniz. We use cookies to enhance your experience.By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Detaylı bilgi More info Kabul Ediyorum I agree
Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Hastane Doktorlarımız

HOSPITAL DOCTORS

Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Doktorlarımız

OUR DOCTORS

Faruk Özkırış
Kulak Burun Boğaz
OTORHINOLARYNGOLOGY
Gorge de nez
الانف والاذن والحنجرة

Op. Dr. Faruk Özkırış

SURGEON M.D. Faruk Özkırış

Op. Dr. Faruk Özkırış

مساعد برفسور Faruk Özkırış

Email: faruk.ozkiris@ozelanadoluhastanesi.com
Email: faruk.ozkiris@ozelanadoluhastanesi.com
Email: faruk.ozkiris@ozelanadoluhastanesi.com
Email: faruk.ozkiris@ozelanadoluhastanesi.com
Tecrübe
Experience
Experience
Experience

 - Kulak Cerrahisi

 • Miringoplasti,timpanoplasti, timpanomastoidectomi,radikal mastoidektomi, stopedektomi

- Burun ve Nazal Sinüslerin Cerrahisi

 • FESS (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi )

 • Nazal Polipozis Cerrahisi

 • Rinoplasti (Estetik Burun Cerrahisi)

 • Septoplasti( Burundan nefes almayı engelleyen eğrilik, kemik kıkırdak cerrahisi)

 • Konka Cerrahisi (Burun etlerinin Radyofrekans uygulaması ile küçültülmesi)

 • Maksillofasiyal Cerrahisi

- Oro-Farangeal Cerrahi

 • Bademcik-Genizeti Ameliyatları

 • Uvulopalatoplasti (Uyku Apnesi Cerrahisi )

 • Yarık Damak Cerrahisi

- Vertigo Tedavisi , Vertigo Testleri - Manevraları

- Alerjik Rinit Tedavisi ve Alerji Testleri

-Tinnitus (Çınlama) ve İşitme Kaybı Tedavileri

-Baş - Boyun Cerrahisi

 • Baş, boyun bölgesindeki kitleler, tümörler

 • Tükürük bezleri hastalıkları, tümörleri cerrahisi

 • Bronkial Yarık kistleri (Boyun)

 • Thyroglassal kist Cerrahisi

- Uyku Apnesi Tedavisi 

 

- Ear Surgery

 

 • Myringoplasty

 • Myringoplasty, tympanoplasty, tympanomastoidectomy, radical mastoidectomy, stapedectomy

   

- Surgery of the Nose and Nasal Sinuses

 

 • FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery )

 • Nasal Polyposis Surgery

 • Rhinoplasty (Aesthetic Nose Surgery)

 • Septoplasty (Curvature that prevents breathing through the nose, bone cartilage surgery)

 • Concha Surgery (Reducing the nasal meat with Radiofrequency)

 • Maxillofacial Surgery

 

- Oropharyngeal Surgery

 

 • Tonsil-Adenoid Surgery

 • Uvulopalatoplasty (Sleep Apnea Surgery )

 • Staphylorrhaphy (Cleft Palate Surgery)

 

- Vertigo Treatment , Vertigo Tests - Maneuvers

- Allergic Rhinitis Treatment and Allergy Tests

-Tinnitus and Hearing Loss Treatments

-Head and Neck Surgery

 

 • Head and neck masses, tumors

 • Surgery of salivary gland diseases, tumors

 • Branchal Cleft Cysts (Neck)

 • Thyroglossal Cyst Surgery

 

- Sleep Apnea

-

-

Eğitim
Faculty of Education
Eğitim
Faculty of Education

-

-

-

-

İş Deneyimi
Work Experience
İş Deneyimi
Work Experience

-Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B, Baş,Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi 1995-1999

Eskişehir SSK Bölge Hastanesi 2000- 2005

EskişehirYunus Emre Devlet Hastanesi 2005 - 2013

Eskişehir Devlet Hastanesi 2013- 2017

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 2017 - 2021

- Osmangazi University Faculty of Medicine E.N.T , Head and Neck Surgery Specialization Training 1995-1999

- Eskisehir SSK Regional Hospital 2000- 2005

- Eskişehir Yunus Emre Goverment Hospital 2005 - 2013

- Eskişehir Goverment Hospital 2013- 2017

- Eskişehir Yunus Emre Goverment Hospital 2017 - 2021

-

-

Üyelikler
Membership
Üyelikler
Membership

Eskişehir K.B.B ve Baş,Boyun Cerrahisi Derneği

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Derneği

- Eskişehir E.N.T Association of Head and Neck Surgery

- Turkish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery

-

-

Yabancı Dil
Foreign Language
Yabancı Dil
Foreign Language

İngilizce

English

-

-

Kulak Burun Boğaz
OTORHINOLARYNGOLOGY
Gorge de nez
الانف والاذن والحنجرة

Bölüm Doktorlarımız

Our Department Doctors

Bölüm Doktorlarımız

Our Department Doctors

Güzellik Merkezi

BEAUTY CENTER

Centre de beauté

مركز تجميل

Yoğun Bakım Ünitelerimiz

INTENSIVE CARE UNITS

Unités de soins intensifs

وحدات العناية المركزة

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

ENDOCRINOLOGY AND METABOLIC DISEASES

Endocrinologie et maladies métaboliques

أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي

Gastroenteroloji

GASTROENTEROLOGY

Gastroentérologie

أمراض الجهاز الهضمي

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarı

MEDICAL MICROBIOLOGICAL LABORATORY

Laboratoire de Microbiologie Médicale

مختبر علم الأحياء المجهرية (الميكروبيولوجيا)الطبي