SAĞLIK REHBERİ
HEALTH GUIDE

YAŞLANAN ERKEĞİN KABUSU ‘’PROSTAT’’ PROSTATE ? . .

YAŞLANAN ERKEĞİN KABUSU  ‘’PROSTAT’’

Aslında prostat bir organdır ve  en önemli görevi erkeklerde spermlerin hareketliliğini kolaylaştırarak  gebeliğin oluşmasına katkı sağlamaktır. Yani prostat bilinenin aksine  doğduğundan itibaren erkekte var olan bir organdır.   Ancak ‘’Prostat’’ kelimesi  yaşlanan erkekte  idrar şikayetlerini  ifade etmek için kullanlır ve ‘prostat oldum’ diye söylenir.  İşte ‘prostat oldum’  denilen bu durum  yaşlanmayla beraber  prostat organında  meydana gelen büyüme ve değişikliklere  bağlı  oluşan  özellikle idrar yapma alışkanlığının bozulmasıdır.

Prostat nedir?

Prostat erkeklerde idrar kesesinin hemen çıkışı ile dış  idrar kanalı arasında bulunan bölümü  çepeçevre saran ceviz şeklinde  bir salgı bezidir. Ortalama 10-20 gramdır. Prostattan salgılanan sıvı, meninin %30 nu sağlar ve ayrıca enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

Prostat 40’lı yaşlardan sonra iyi huylu büyümeye başlar ve 50 yaş civarında idrar şikâyetleri ve diğer bulgular ortaya çıkmaya başlar. Yapılan araştırmalar sonucu 60 yaşındaki erkeklerin yaklaşık %50’sinde iyi huylu prostat büyümesi görülürken, 80 yaşındakilerde bu hastalığın görülme oranı %90’a kadar çıkmaktadır.

Prostat hastalıklarının belirtileri

v İdrara sık çıkma, geceleri idrara kalkma,

v idrar yapma güçlüğü

v İdrar yada menide kanama

v Cinsel işlevlerde, sertleşmede bozulma

v Kemik ağrıları ,halsizlik, yorgunluk

 

Tanı ve teşhis nasıl konuyor ?
Prostat hastalıkları olarak ifade edilen durumlar ;

  1. Prostat iltihabı
  2. Yaşlanmaya bağlı gelişen iyi huylu prostat büyümesi (BPH)
  3. Prostat kanseri ,

Bu hastalıkları ayırt etmek için bazı muayene ve temel testlerin yapılması gerekmektedir.
Prostat kanser olma olasılığını ortadan kaldırmak için yapılan kan testi yani PSA testidir. Prostat kanserleri bezdeki yerleşim yerleri dolayısıyla bulgu vermeyebilirler. Bu nedenle kanserin erken evrede yakalanabilmesi için 40 yaşından itibaren her erkek yılda bir kez bu testi yaptırmalıdır.
Ayrıca idrar analizi , böbrek fonksiyon kan testleri  ve Ultrasonografi yapılması gerekmektedir.

Parmakla Rektal Muayene; Erkeklerin prostat hastalıklarının tanısında hastayı hekime başvurmaktan uzaklaştıran bir testtir. Ancak bu muayene, artık hemen her hastaya rutinde yapılmamaktadır. Öncelikle yapılan testlerde  anormal bir durum saptanırsa,yapılan muayenede  hekime bezin büyüklüğü ve durumu hakkında genel bir fikir verir.

BPH

Yaşlanan erkekte iyi  huylu prostat (BPH) büyümesini prostat kanseriyle karıştırmamak lazım. 0rtalama 50li yaşlarda hormonal dengenin değişmesiyle prostat büyümesi başlar ve idrar kesesinin (mesane)  çıkışını kapatarak ; idraryapmada zorlanma, gece idrara kalkma, sık sık idrara çıkma gibi şikayetlere  neden olur.

 BPH nin tedavisi ilaçlar, minimal invazif yöntemler, kapalı  ve açık prostat ameliyatlardır.

Prostat kanseri;

Prostat kanserleri erkeklerde en sık görülen kanserlerdendir. Türkiyede ve dünyada Akciğer kanserinden sonra 2. Sıklıkta görülmektedir. Amerikada erkeklerde kansere bağlı ölümlerde prostat kanseri yine 2. Sıradadır.

Amerikada 2018 yılında tahmini yeni prostat kanseri vakası 164 690 kişi

Amerikada 2018y ılında tahmini yeni prostat kanseri vakasına bağlı ölümler; 29 413 kişi.

Prostat kanserleri eskiden ileryaşlarla görülse de artık 40’lı yaşlardan itibaren görülebilmektedir. Fazla et,yağlı beslenme ve ailesel yatkınlık bugün için en önemli risk faktörüdür. Erken evrelerde belirti vermediği için şikâyetlere yol açmaz.

 

 Prostat kanseri tanısı nasıl konur?
Tarama anlamında önemli olan Prostat Spesifik Antijen’dir (PSA).

Bu madde hem teşhiste hem de tedavinin seyri hakkında fikir verir

Bu nedenle yaşı 40 geçmiş her erkeğin yılda bir kez bu testi şikayeti olsun yada olmasın mutlaka yaptırması gerekmektedir.

PSA yüksekliği veya anormal muayene bulguları ile prostat kanserinden şüphelenildiği zaman iğne ile prostattan doku parçaları alınıp patolojide incelenilir. Uygun tedavinin yapılabilmesi için tümörün yayılım durumu, hastanın beklenen yaşam süresi ve eşlik eden hastalıkları çok önemlidir. Kanserin prostat dışına yayılmış olması ve diğer organlara yayılımı tedavinin planlanmasında son derece önemlidir.

Cerrahi, erken dönem prostat kanserinin en yaygın ve en başarılı tedavisidir. Kapalı ve  açık cerrahi yöntemler mevcut olup her bir cerrahi yöntem hastaya göre tercih edilmelidir. İleri evre hastalıkta kemoterapi ve radyoterapi ile hastalık kontrolaltına alınmaya çalışılır.

Op. Dr. Mehmet HAMARAT

Üroloji Uzmanı

As the matter of fact, the prostate is a organ and its most important task is to facilitate the mobility of sperm in men and to contribute to the formation of pregnancy.In other words,unlike what is known, the prostate is an organ that exists in men since birth.However, the word 'prostate' is used to describe urinary complaints in older men and is said' to be prostate.Prostate is a deterioration of the habit of making urine, especially due to the growth and changes that occur in the prostate organ along with aging.

What is a prostate?

Prostate is a walnut-shaped secretory cloth that surrounds the part between the immediate excretion of urine and the outer urinary channel in men.Average is 10-20 pounds.Prostate secreted fluid provides 30% of the menin and also protects against infections.Prostate begins to develop well-behaved after age 40 and develops complaints of urine and other symptoms around age 50.The results of the investigations show that approximately 50% of males aged 60 years have benign prostatic enlargement, while those aged 80 years experience up to 90% of this disease.

Prostate disease symptoms

 - Urinary frequency,Urinary frequency at nights

 -  Being unable to void

 -  Blooding urinary or  semens

 -  Sexual functions, impairment

 -  Bone pain, fatigue, tiredness

How to diagnose and diagnose?

Conditions referred to as prostate diseases;

- Prostate inflammation

- Age-related benign prostatic hyperplasia (BPH)

- Prostate cancer

In order to differentiate these diseases, some examinations and basic tests are required.The prostate is a blood test, or PSA test, designed to remove the possibility of cancer.Prostate cancers may not give evidence because of the residential areas in the gland.For this reason, every male from age 40 onwards should have this test done once a year so that cancer can be diagnosed at an early stage.In addition, urine analysis, renal function blood tests and ultrasonography are required.

Finger Rectal Examination;In the case of men with prostate disorders, it is a test that removes the patient from referral.However, this examination is no longer carried out in the routine of every patient.First of all, if an abnormal condition is detected in the tests performed, the examiner gives the physician a general idea about the size and condition of the cloth.

BPH

In aging men, you should not confuse benign prostate (BPH) growth with prostate cancer.Prostate growth begins by changing the hormonal balance at the age of 0 to 50 and closing the urinary sperm (bladder) outlet; it causes complaints such as strain, night wake up, frequent outings.

Treatment of BPH is medications, minimally invasive methods, closed and open prostate surgery.

Prostate cancer;

Prostate cancers are the most common cancers in men. After lung cancer in the world and Turkey 2. Often seen. In the US, prostate cancer is still in 2nd place in deaths related to cancer in men.
Estimated new prostate cancer cases in the US in 2018 164 690 people

Estimated deaths due to new prostate cancer cases in the US in 2018; 29 413 people.

Although prostate cancers have been seen in older ages, they can now be seen from the age of 40. Excess meat, oily nutrition and genetic factors are the most important risk factors for today.

How is prostate cancer diagnosed?

Prostate Specific Antigen (PSA) is important in the sense of screening.

This article gives insight into both the diagnosis and the treatment

For that reason, it is absolutely necessary for every man over 40 years old to have this test complained once a year.

When prostate cancer is suspected with PSA elevation or abnormal examination findings, the needle and prostate tissue pieces are removed and examined in the pathology.The extent of tumor spread, the life expectancy of the patient, and accompanying diseases are very important for proper treatment.The spread of cancer to the outside of the prostate and its spread to other organs is extremely important in planning the treatment.

Surgery is the most common and most successful treatment of early stage prostate cancer.Closed and open surgical methods are available and each surgical method should be preferred to the patient. Chemotherapy and radiotherapy in advanced stage disease is tried to be taken under control.

SURGEON M.D. MEHMET HAMARAT 

UROLOGY

.

.