Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Hasta Hakları Hasta Hakları Hasta Hakları Hasta Hakları

Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Hasta Hakları Hasta Hakları Hasta Hakları Hasta Hakları

Hasta Hakları Hasta Hakları Hasta Hakları Hasta Hakları

Hasta hakları esas olarak, temel insan haklarının ve değerlerinin sağlık hizmetlerine uygulanmasını ifade eder.Dayanağını insan haklarıyla ilgili temel belgelerden almaktadır.   Daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklar olarak tanımlamak mümkündür.

1- HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

* Hastalarımız hiç bir din, dil, cinsiyet,ırk, inanç ya da ödeme şekli gözetmeksizin mevcut imkanlardan yararlanma, doktorunu ve sağlık kuruluşunu seçme ve tedavinin herhangi bir aşamasında değiştirme hakkına sahiptir.   

2- SAYGI VE İTİBAR GÖRME HAKKI

*Hastalarımız her zaman her koşulda saygılı,nazik,şefkatli ve güler yüzlü bir   ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.

3- MAHREMİYET HAKKI       

*Hastalığı ile ilgili kayıtların ve bilgilerin, güvenliğini ve gizliliğini (öldükten sonra dahi) isteme hakkına,

*Hasta tedavisi ile ilgisi doğrudan olmayan kişiler ile konuşmayı veya bu kişileri görmeyi reddetme hakkına,  

*Görüşme ve muayene aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel  gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına,

*Hastaya ait eşyaların korunması ve ek güvenlik isteme hakkına sahiptir.     

4-  KİMLİĞİ BİLME  HAKKI     

*Hasta aldığı hizmetler boyunca ilgili  personelin kimliklerini ve görevlerini bilme hakkına sahiptir.

5-BİLGİ EDİNME HAKKI

*Hasta kendisine ait tıbbi kayıtlara istediği an ulaşma hakkına sahiptir.Gerek kendisinin tayin ettiği kişiye bilgi verilmesini talep edebilir.     

*İlgili hekimden hastalığın teşhisi, tedavisi ve bilinen prognozu ile ilgili olarak bilgi alma hakkına sahiptir.    

*Hastaya bilgi verilmesinin tıbben uygun olmadığı durumlarda, bilgiyi yasal vasisi isteyebilir.

*Hasta yabancı uyruklu ise, bilgilerin tercüman aracılığı ile verilmesi hakkına sahiptir.

6- HABERLEŞME HAKKI

*Hasta sağlık kuruluşunun kuralları çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, dışarıdaki kişilerle yazılı ve sözlü olarak iletişim kurma hakkına,

*Yabancı uyruklu hastalar, ücretini kendisi ödemek kaydı ile tercüman talep etme hakkına sahiptir.

7- HASTADAN RIZA ALINMASI

*Hasta tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararlara katılma hakkına sahiptir,

*Rızası olmadan araştırma amacı ile çalışmalara dahil edilemez,

*Hastanın bir bedel veya başka bir menfaat karşılığı, organ veya dokusu alınamaz, satılamaz,

*Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve girişimin acil olduğu durumlarda eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim iki hekim kararı ve yazılı onayı ile yapılabilir.    

8- DANIŞMA HAKKI

*Hastamız kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde,başka bir uzmandan konsültasyon isteyebilir.

*Konsültasyon sonrası önerilen tedavi ise   hastane personelince uygulanır.     

9- PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME

*Hasta ya da yasal temsilcisi, önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir.

*Tedaviyi reddeden hastaya hekim tarafından başına gelebilecek riskler hakkında bilgi verilir ve bilgilendirildiğine dair imzalı belge  alınır.

*Daha önce tedaviyi reddeden hastanın tekrar başvurması halinde gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır.

10- TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ

*Hasta, sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği ücretlerin açık ve detaylı faturasını alma hakkına sahiptir.  

 11- SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK ALMA HAKKI   

*Hastalarımız,tedavisine engel olunmadığı sürece kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançları ile ilgili görev ve sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, ziyaretçi ve refakatçi kabul etme haklarına sahiptir.     

12- HASTA ŞİKAYETLERİ

*Hastalarımızın şikayetlerinin dikkate alınarak değerlendirilme, sonuçlandırılma ve sonucundan haberdar edilme hakkı vardır.

*Hasta, hukuki hakları için de yargıya başvurma hakkına sahiptir.   

13- SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI

*Hasta, sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir.

14- DİNİ HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

*Hastalarımız diğer hastaları etkilemeden,kendi sağlığını riske etmeden hastane kuralları çerçevesinde dini ibadetlerini yerine getirebilirler.

*Bedelini ödemek kaydıyla din adamı İsteyebilirler.      

 

   

 

     

     

   

  

-

-

-

Sistemimiz üzerinden randevu oluşturmak için tıklayınız.